Zlatý brk

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Zlatý brk (v prvním ročníku O nejlepší blog katolicismu) je ocenění, které uděluje časopis Duše a hvězdy. Jeho cílem je podpora a propagace české[1] katolické publicistiky a literatury.

Obsah

Historie

Poprvé běžela anketa pod jménem O nejlepší blog katolicismu v roce 2009. V roce 2010 přijala jméno Zlatý brk. V roce 2012 byla anketa původně zahrnující pouze českojazyčné blogy rozšířena i na blogy slovenskojazyčné. Zlatý brk 2013 byl zahájen až v únoru 2014 a jeho záběr byl rozšířen na všechny typy stránek s katolickou tematikou. Ani to však nezvedlo zájem o anketu mezi čtenáři, načež byl projekt opuštěn. V roce 2016 byl obnoven s tím, že bude postihovat větší šíři katolické publicistiky - bude mít tři varianty, které se budou střídat: knihy posledních tří let, časopisy a stránky.

Zlatý brk 2016

Zlatý brk 2016 se zaměřil na knihy posledních tří let. V nominačním kole (24. 11. - 30. 11. 2016) mohli čtenáři navrhovat knihy do ankety. V hlasovacím kole (3.-11. prosince, ZDE) mohli čtenáři v každé ze dvou kategorií udělit po jednom hlase až třem knihám.

Výsledky

Kategorie A: Příručky, pomůcky, učebnice a odborná literatura

 • Barnabáš Školoud: Příručka pro ministranty při Mši svaté podle Římského misálu z roku 1962 (Matice cyrilometodějská 2016) – 5 bodů
 • P. Daniel Joly: Můj první misál (Dědictví Svatováclavské 2015) – 2 body
 • Naše rodina se modlí (Dědictví Svatováclavské 2016; ) – 1 bod
 • Tradiční římský kalendář s rubrikami pro mši svatou 2017 (Dědictví Svatováclavské 2016)


Kategorie B: Populárně naučná literatura a beletrie

2009-2013

Ocenění mělo redakční a čtenářskou část - v první rozhodovaly o ceně body přidělené porotou vytvořenou z řad redaktorů a jejich spolupracovníků, ve druhé anketa čtenářů. Během nominační části navrhovali čtenáři stránky, které by chtěli zařadit do soutěže. Pro jejich účast platila následující pravidla:

1) Nominovat stránku může kdokoliv, jedna osoba může nominovat vícero stránek.
2) Aby se stránka mohl zúčastnit soutěže, musí platit:
a) byla relativně funkční v končícím/uplynulém roce.
b) zabývá se významnou částí své produkce katolickou tematikou z katolického pohledu.
c) nesmí prosazovat postoje a teze neslučitelné s katolickou vírou.
d) musí být českojazyčná či převážně českojazyčná, resp. slovenskojazyčná či převážně slovenskojazyčná.
3) Stránky členů redakce jsou ze soutěže vyloučeny.


V prvním kole pak redakce vybere z nominovaných stránek dvanáct nejlepších, které postoupí do druhého kola. Pokud je počet nominovaných stránek menší či jen mírně větší než požadovaných 12, může být první kolo zcela vynecháno.

Druhé kolo bude mít dva výstupy: nejlepší stránky podle redakce a nejlepší stránky podle čtenářů. V redakční části porotci přidělí každé stránce 0-10 bodů. Vítězí ta, která získá největší součet bodů. Ve čtenářské části soutěže může čtenář přidělit po bodu až třem soutěžícím stránkám. Opět vítězí ta, která dosáhne nejvyššího součtu bodů.

Vítězové

 • 2009
  • Vítěz redační části soutěže: Snubní tajemství Karla Skočovského (28 bodů; +3)
  • Vítěz čtenářské části soutěže: Apologia Davida Vopřady (8 hlasů; 50 %)
 • 2011
  • Vítězové redakční části soutěže: 1.-2. místo: Blog Michala Semína a Lignum vitae (autor: P. František L. Juchelka) (33 bodů; +2)
  • Vítězové čtenářské části soutěže: 1.-2. místo: Lignum vitae (autor: P. František L. Juchelka) a Liturgické otázky (autor: P. Jaroslav Jan) - (5 hlasů; 55,6 %)
 • 2012
  • Vítěz redakční části soutěže: 1 místo: Rex! - 38 bodů/40
  • Vítěz čtenářské části soutěže: 1. místo: Rex! - 11 hlasů
 • 2013
  • Vítěz čtenářké části soutěže: 1. místo: Stránky Institutu sv. Josefa - 7 hlasů

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

 1. Slovenské blogy se mohou ankety účastnit od roku 2012.
Osobní nástroje