Zacharija Kopystensky

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Zacharija Kopystensky na dobové ilustraci

Ukrajinský spisovatel a pravoslavný duchovní. Původem byl z Přemyšle jako syn červenoruského šlechtice. Po vzdělání, které získal v bratrských školách se stal za nějaký čas představeným Kyjevo-pečerského kláštera.


Obsah

Život

Pocházel z rodu červenoruských knížat, která ovládala především teritorium západní Ukrajiny a částečně i východního Polska. Narodil se někdy v druhé polovině 16. století (přesné datum není známo) v Přemyšli. Vzdělání získal u pravoslavného Bratrstva ve školách ve Lvově a Ostrohu. Po jejím absolvování ovládal plynně latinský i řecký jazyk. Roku 1616 se přestěhoval do Kyjeva, kde vstoupil do zdejšího vznikajícího bratrstva při klášteře kyjevo-pečerském a pracoval v místní tiskárně. Zpočátku zde pracoval jako obyčejný pracovník a editor, brzy však sám začal také překládat (především biblické a teologické texty) a následně psát i vlastní tvorbu. Jeho spisy jsou především polemického charakteru - zaměřují se na boj s Uniaty, která se velmi rychle rozvijí a má podporu mnoha prozápadní patriarchů. Kopystensky se plně staví za pravoslavné a nejspíš jako první z kyjevských odmítá si brát se "sjednocenými" jakékoliv servítky po teologické a disciplinární stránce. Svá díla často obohacoval o národní tvořivost a rétorické figury, k těm navíc používal formy humoru a satyry a zjevně díky tomu se stal mezi vzdělanou společností velmi oblíbeným autorem. Ve svém díle opěvoval takové spisovatele jako Teodosia Pečerského, L. Karpovyča, S.Zizanije a jiné 20. prosince 1624 se stává archimandritou kyjevo-pečerského kláštera. Tento úřad však již zastává krátkou dobu - umírá 21. března 1627.

Dílo

Překlady

Traktáty

Způsob jeho literatury je zpravidla próza, která má primární účel v polemice zaměřené na uniatskou církev.

  • Knyha pro viru jedynu (1619)
  • Palinodija abo knyha oborony (1621-1622)

Nejvýznamnější dílo. Protiútok na uniaty. Skládá se z předmluvy a čtyř vlastních částí. Spory mezi západními a východními křesťany, protestanty a katolíky, uniaty a pravoslavnými zde klade na naukový základ, doplňuje je o nová fakta - historicko-literární prameny. Přitom se hojně opírá také o historii hrdinského ruského národa a jeho významném postavení ("ruský národ byl váženy již za dob Trojské války")

  • Knyha pro pravdyvu jednisť pravoslavnych christijan (1623)

Externí odkazy

Osobní nástroje