Walter Kasper

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Walter kardinál Kasper (* 5. března 1933) je německý liberální biskup a teolog, propagátor extrémního ekumenismu, vstřícnosti k lidem žijícím v homosexuálních svazcích a povolení přijímání pro rozvedené a "znovusezdané“. Je vůdcem „liberálního křídla“ ve vedení církve a oblíbeným teologem papeže Františka I. V minulosti zastával úřady biskupa diecéze Rottenburg-Stuttgart (1989-1999) a prezidenta Papežské rady pro jednotu křestanů (2001-2010).

V roce 2014 během konání Synody o rodině stál v čele snah relativizovat pohled Církve na manželství a sodomitské svazky. Krátce před jejím závěrem vyvolal skandál svými urážkami na adresu afrických biskupů a kardinálů, kteří byli jeho nejtvrdšími oponenty, a následným lhaním o tom, že nic takového neřekl. Posléze, když bylo nahrávkou prokázáno, že výroky jsou autentické, se africkým biskupům a kardinálům omluvil, novináři, kterého lživě osočil z podvodu, však nikoliv.

Obsah

Postoje a stanoviska

Ve svém teologickém myšlení vycház Kasper především z filosofie Wilhelma F. Hegela a Friedricha Schellinga. V otázce morálky a postoje ke společnosti dává přednost praxi před naukou a víru odmítá vnímat jako něco, co je pro člověka téměř nepochopitelné a nazírané jako věc, kterou za tohoto života není možné vidět. Naopak ji chápe jako něco osobního, subjektivního a proměnlivého, tj. nestálého (Semín [online])

Podle Michaela Vorrise je Walter Kasper vůdčí osobností neomodernistického křídla v dnešní katolické církvi, která se snaží celou Církev uvést i v její praxi v naprostý omyl, což se mu téměř daří.[1]

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Radomír Malý: "O co vlastně šlo na synodě", Duše a hvězdy, 21. října 2014 [cit. 03.04.15]
Osobní nástroje