Vojtěch Slavníkovec

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Vojtěch Slavníkovec (okolo 957 - 23. duben 997) je český katolický biskup, misionář a mučedník z rodu Slavníkovců, 2. biskup pražský (982-996). V zahraničí je znám spíše pod svým biřmovacím jménem Adalbert.

Jeho svátek slavíme 23. dubna, nejvýznamnějším mu zasvěceným kostelem je pražská katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Je patronem Čech, Polska a Maďarska, dále pak hlavním patronem pražské arcidiecéze a patronem celé řady polských (arci)diecézí.

Obsah

Život

Jako pražský biskup pečoval o šíření křesťanství v zemi a rozvoj křesťanské kultury a vzdělanosti. Je pokládán za autora nejstarších českých a polských duchovních písní, např. písní Hospodine pomiluj ny a Boga-Rodzica. Vedl tvrdý boj proti dobovým nemravnostem, jako byly obchod s otroky a alkoholismus, potlačoval pohanské zvyky. Spory s panovníkem a vládnoucí šlechtou ho dvakráte přinutily opustit české země.

Jeho posledním působištěm bylo Prusko, kde působil jako misionář - kázal pohanům křesťanskou víru, vyvracel jejich „posvátné“ háje a konal na jejich místě křesťanské obřady. 23. dubna 997 byl při této příležitosti přepaden pohany a zemřel mučednickou smrtí.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje