Veronika

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Veronika či Veronica je ženské jméno antického původu. Vzniklo jako latinská obdoba řeckého jména Bereniké (Phereniké), které znamená cca „přinášející vítězství“ a bylo ve starověku poměrně populární jako oblíbené ženské jméno v panovnických rodech řeckou kulturou ovlivněného světa. Na vzestupu křesťanství se jméno začalo šířit i v rámci křesťanské komunity díky kultu sv. Veroniky a vzhledem k jejímu příběhu začalo být vykládáno též odkazem na latinsko-řecké sousloví vera icona („pravý obraz“).

Nejznámější světicí tohoto jména je sv. Veronika (Berenice), kterou si Církev připomíná 4. února či 12. července. Český občanský kalendář přiřazuje svátek Veronik na 7. února.

Obsah

Rozšíření

Jméno Veronika je v ČR poměrně rozšířené a oblíbené, k 31. 12. 2012 je nosilo 85 080 obyvatelek.[1] Mimo to se můžeme vzácně setkat ještě s variantou Veronica (k témuž datu 102 nositelek[2]) a především u polské menšiny na Těšínsku s variantou Weronika (celkem 29 nositelek[3]).


Známé nositelky jména

Svaté a blahoslavené

Ostatní

Cizojazyčné formy

  • Veronica (angl., něm., it., lat. ...)
  • Véronique (fr.)
  • Weronika (pl.)

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=112358&typ=jmeno
  2. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=112325&typ=jmeno
  3. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=115866&typ=jmeno
  4. Jde o jednu ze zpochybňovaných svatých, která není uváděna v oficiálním Římském martyrologiu, nicméně dodnes je velice ctěna.
  5. S výjimkou augustiniánského řádu, kde je její památka slavena 28. ledna.
  6. http://catholica.cz/?id=5448
  7. Weronika bylo její oblíbené krycí jméno, když působila v protinacistickém odboji.
Osobní nástroje