Vánoce

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Vánoce jsou jedny z nejstarších a nejvýznamnějších křesťanských svátků. Křesťané při nich oslavují narození Ježíše Krista. Začínají slavností Narození Páně (25. prosince) a končí svátkem Křtu Páně, který tradiční liturgické kalendáře přiřazují na 13. ledna, zatímco kalendář Pavla VI. na první neděli po 6. lednu.[1] Český občanský kalendář na Vánoce pamatuje třemi svátky 24.-26. prosince.

Obsah

Velké svátky v době vánoční

Historie slavení Vánoc

Počátek slavení Vánoc

Jasné a podrobné zprávy o slavení Narození Páně máme až ze 4. století, neboť před tím díky pronásledování žádné oficiální veřejné oslavy v Římě nemohly existovat, což nikterak nevylučuje neveřejné oslavy uvnitř křesťanských komunit, o soukromých oslavách nemluvě - pro existenci obojího svědčí písně a modlitby prvních křesťanů. Datum 25. prosince coby den Kristova narození však nacházíme již v nejstarších biblických komentářích.

Fámy o pohanském původu

V 19. století přišly některé radikální protestantské směry s tvrzením, že Vánoce jsou pohanského původu, aby tyto svátky zdiskreditovali a následně tuto diskreditaci zneužili k útoku nejen na ně, ale i na celou Katolickou církev. Myšlenky, že Vánoce jsou jen přetřené saturnálie či slavnosti slunovratu, se později ochotně chopili ateisté, kteří ji používají k útokům nejen na Vánoce a katolíky, ale rovnou na křesťany obecně.

Skutečnost je ale taková, že tvrzení o pohanském původu Vánoc nemá žádný reálný základ. Četní křesťané považovali z řady dobrých důvodů 25. prosinec za den Narození Krista dávno před tím, než na tento den císař Aurelianus oficiálně umístil oslavy "zrození nepřemožitelného slunce" (natalis solis invicti), a saturnálie se slavily 17. prosince, později pak 17.-23. prosince.[11]

Jediná spojitost je tak v tom, že pohanského původu je část lidových zvyků, které oslavy Vánoc doprovázejí, řada z nich však již dávno ztratila svůj původní význam a buďto získala jiný, nebo je jen zábavou bez významnějšího náboženského obsahu (např. lití olova). Navíc je otázka, zda tyto zvyky praktikují zrovna křesťané...

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Poznámky a refrence

 1. Svou délkou se vánoční období může lišit od téhož období stanoveného „pokoncilním“ kalendářem (dále PK) téměř každý rok. Oba kalendáře ukončují totiž toto období památkou křtu Páně, avšak zatímco ten je v PK stanoven na neděli bezprostředně následující po svátku Zjevení Páně, TK ho přiřadil oktávu Zjevení Páně, tedy pevně až 13. ledna.; viz Evžen Kindler: Církevní kalendář (O tridentské mši svaté XI), časopis Te Deum 2008/5 (dostupné zde) nebo Duše a hvězdy 19. prosince 2011 (dostupné zde)
 2. Tradiční kalendáře.
 3. http://www.ikatolici.cz/obrezani-pane/
 4. Generální římský kalendář 1969.
 5. Generální římský kalendář 1914-1962.
 6. Generální římský kalendář 1969.
 7. Tradiční kalendáře.
 8. Generální římský kalendář 1969.
 9. Tradiční kalendáře.
 10. Generální římský kalendář 1969.
 11. Marian T. Horvat, PhD.: Vánoce nebyly nikdy pohanským svátkem (Vendée v exilu)
Osobní nástroje