Václav Wolf

Z Katopedia

Verze z 13. 5. 2021, 07:34; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Prof. Václav Wolf při přednášce pro institut Lipový kříž (2008)

Prof.ThDr.Václav Wolf (* 1. března 1937, Praha, Československo - 25. dubna 2019, Praha, Česká republika) byl český katolický kněz a teolog. V letech 1990-1997 byl děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Z pozice byl sesazen kardinálem Vlkem, který nesouhlasil s konzervativním směřováním fakulty. Po ukončení pracovního poměru pokračoval v Historickému ústavu Filozofické fakulty, kde vydával další monografie. Jeho poslední díla se zabývala islamským myšlením a teoretickými úvody do hinduismu a budhismu v kontratu proti křesťanskému učení.

Obsah

Život

Na kněze byl vysvěcen 26. června 1960. Působil v duchovenské službě na území pražské arcidiecéze. V roce 1966 získal doktorát z teologie na základě předložení disertační práce s názvem Čas – významný činitel v soudobé křesťanské teologii a v následujícím roce nastoupil jako odborný asistent na CMBF v Litoměřicích. Roku 1968 se habilitoval na univerzitě v Mohuči. V letech 1971 - 1977 působil jako docent filosofie a dogmatiky na CMBF. V letech 1977 - 1979 byl z politických důvodu z této funkce propuštěn. Po roce 1979 opět směl působit v duchovenské službě na území Prahy 10. 2. ledna 1990 byl nejprve jmenován řádným profesorem dogmatické teologie při katedře věrouky CMBF, následně přenesené na nově vzniklou Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy a 6. ledna jmenován do funkce děkana téže fakulty.

Od počátku svého působení ve funkci se dle svých slov snažil o to, aby KTF byla naprosto standardní katolickou teologickou fakultou řídící se důsledně církevními směrnicemi. Namísto přirozené vědecké práce však musela fakulta i její děkan čelit od počátku útokům, které se snažili dokázat, že fakulta je ultrakonzervativní, odmítající většinu koncilních reforem, brání ve studiu ženám apod.[1][2] Množství těchto útoků se podařilo děkanu Wolfovi obhájit, ale pod tlakem zvenčí nakonec došlo k tomu, že na žádost kardinála Vlka byl Wolf z pozice děkana v roce 1997 odvolán, fakulta byla více než tři roky zbavena svých statut a celé vedení bylo spolu s ním jako vedoucím katedry systematické teologie roku 2002 suspendováno a nahrazeno jinými akademiky. 6. května 2002 mu následně velký kancléř fakulty Mons. Miloslav Vlk odebral kanonickou misi.[3] Z pracovního poměru na KTF UK byl následně propuštěn k 31. prosinci 2003. V témže roce uzavřel pracovní poměr na Ústavu dějin UK a v Archivu UK. Zde pracuje od té doby jako vyučující antropologie a pracuje v centru pro výzkum dějin vědy. V letech 1987-2010 byl děkanem kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském a rektorem téhož kostela. Tentýž kostel byl v roce 2004 kardinálem Vlkem uzavřen pro veřejnost a prof. Wolf byl roku 2005 ustanoven výpomocným duchovním ve farnosti při kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově. 15. ledna 2012 se stal čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně.

Byl členem několika mezinárodních teologických společností, publikoval množství prací a monografii z oblasti dogmatické teologie a teologie dogmatu v barokní době. Přednášel na mnoha zahraničních univerzitách, kromě evropských mj. v Chile, Kolumbii, Peru, Japonsku, USA, Argentině a Austrálii. Publikoval množství časopiseckých studií, zejména prostřednictvím Via, Duchovní pastýř a množství dalších příspěvků ve sbornících. Podepsal mj. i petici "Za skutečně svobodnou předškolní výchovu", kterou iniciovalo Hnutí Pro život ČR.[4] Zemřel 25. dubna 2019 po krátké nemoci.[5]

Dílo

 • Biblický čas a teorie zpřítomnění, 1966
 • Unsterblichkeit der Seele („Nesmrtelnost duše“, Mainz), 1969
 • Lidská identita v proměnách. Základy filosoficko-teologické antropologie, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2004. 179 s., ISBN: 80-7266-175-2
 • Syntéza víry, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2003. 197 s., ISBN: 80-7266-141-8
 • Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2005. 95 s., ISBN: 80-7266-199-X
 • Psychologie Kristovy osobnosti: historie sporů o niternost Ježíše Nazaretského, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2006. 127 s., ISBN: 80-7266-227-9
 • Pražská univerzitní teologie v 17. století, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2007, 205 s., ISBN: 978-80-7266-276-0
 • Svátosti v pohledu českého baroka, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2009. 120 s., ISBN: 978-80-7266-326-2
 • Po stopách nekonečna, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010, 164 s., ISBN: 978-80-7266-349-1
 • Nehmotné bytí podle Rodriga Arriagy, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2011, 142 s., ISBN: 978-80-7266-366-8
 • Na úsvitu lidských dějin, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2012, 58 s. ISBN 978-80-7266-380-4

Odkazy a reference

 1. Realita byla taková, že v rámci akreditace neměli ženy přístup k výuce předmětů, které byly určeny výhradně pro studenty bohosloví - homiletika, zpovědnictví a jiné duchovní.
 2. Mj. jiné i kritika problematického jezuity václava Umlaufa, který zpochybňuje, že by na fakultě v té době panovaly principy demokracie: http://umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/ceska-statnost/duka.html
 3. Odůvodnění kardinála Vlka k odebrání kanonické mise viz http://www.teologicketexty.cz/casopis/2002-2/K-odneti-kanonicke-mise.html
 4. http://prolife.cz/?a=300&p=8
 5. https://www.christnet.eu/zpravy/29654/zemrel_byvaly_dekan_ktf_vaclav_wolf.url

Související články

Odkazy

Externí odkazy

Vlastní texty prof. Wolfa

Osobní nástroje