Václav Vaško

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Václav Vaško (26. dubna 1921, Zvolen, Československo - 20. května 2009, Praha) byl český diplomat, katolický historik a spisovatel. Ve studentských letech se zúčastnil protinacistického odboje, za což byl roku 1944 zatčen a jen těsně unikl na konci války smrti. Po roce 1945 působil jako velvyslanecký atašé v Moskvě, kde se mj. oženil. Jeho pracovní činností byla především repatriace volyňských Čechů ze SSSR zpět do vlasti. Roku 1948 byl ze své funkce odvolán, ze Sovětského svazu vyhoštěn (jeho manželce a dceři nebylo povoleno se odstěhovat do ČSR) a roku 1953 zatčen a odsouzen ke 13 letům vězení 'za velezradu'. Roku 1960 byl amnestován a do roku 1968 směl působit jen v dělnických profesích.

Od roku 1968 pracoval v redakci nakladatelství České katolické Charity. Sesbíral nejdříve tajně svědectví o pronásledování, které následně po roce 1989 vydal tiskem nejdříve pod názvem Neumlčená(1990) a mnohem později v souboru s názvem Dům na skále (2004-2007).

Dílo

  • Neumlčená (1990)
  • Dům na skále (2004- 2007)
  • Né vším jsem byl rád (autobiografie, 2004)
Osobní nástroje