Univerzitní děkan

Z Katopedia

Verze z 7. 8. 2012, 08:46; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Děkan je v akademickém prostředí hodnost, kterou se zpravidla označuje hlava určité fakulty na univerzitě. Každý děkan má svůj sbor poradců (kolegium děkana), který mu radí v otázkách správních, akademických a vědeckých. Takové kolegium může být širší (senát, studentská rada) nebo jen vyhraněné na několik málo poradců-odborníků jmenovaných do pomocných děkanských funkcí (dotyční tím získávají hodnost pro děkana) - vědeckých, studijních, pro zahrančiních záležitosti, ekonomické otázky apod.

Osobní nástroje