Tradicionalisté

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Výrazem tradicionalisté označujeme hnutí v katolické církvi, které je spojováno tezí, že přirozené pravdy a s nimi i Boha nemůžeme poznat samotným rozumem či jakoukoliv vědou. To, jak těchto skrytých pravd může člověk dojít, tradicionalisté obhajují tím, že nám dané pravdy musí být zjeveny Bohem samotným. Vznik tradicionalistického hnutí můžeme datovat do druhé poloviny 19. století, kdy se různé tradicionalistické tendence projevily právě při jednání I. vatikánského koncilu. Šlo především o popření dogmatu o rozumovém poznání Boha, vyhlášeného v konstituci Pastor aeternus.

Tradicionalistické tendence postupem času vymizely. Především tzv. semitradicionalisté přistoupili na kompromis, když tvrdili, že mnohé pravdy nám zůstávají skryté, ale jen po nějakou dobu, kdy nám je Bůh působením Ducha svatého v naší mysli zjeví.

Osobní nástroje