Tomáš Prnka

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

P. Tomáš Prnka (14. února 1926, Uhřice29. března 2013, Brno) byl moravský římskokatolický duchovní, dlouholetý duchovní správce mariánského poutního místa Křtiny u Brna a blanenský děkan (1978 - 1999). Za období jeho působení jako faráře došlo k výrazné obnově křtinského kostela zvenčí i zevnitř, obnově mnoha poutí a tradic s nimi spojených. Jediné, co na jeho osobu vrhá stín jeho spolupráce se státní bezpečností v letech před r. 1989 a členství v sdružení katolických duchovních Pacem in terris.


Obsah

Životopis

Pochází z Uhřice na Hodonínsku. Kněžské svěcení přijal tajně z rukou biskupa Karla Skoupého v době vrcholící Akce K dne 16. dubna 1950. V letech 1950 - 1953 byl nasazen u PTP. Po propuštění z vojenské služby působil postupně jako řadový duchovní v Ivančicích, Oslavanech, Zbýšově, Znojmě, Adamově a nakonec od roku 1973 ve Křtinách. Během doby svého působení obnovil celý chrám zevnitř i zvenčí nejčastěji převážně ze státních prostředků a dotací, které se mu podařilo získat. Především se mu tak dařilo převážně za předchozího režimu pod vlivem jeho členství v Pacem in terris. Po revoluci pak kromě dotací získal prostředky převážně z rukou dárců od řadových věřících počinaje až po známé osobnosti konče. V letech 2003 - 2012 se podílel na provedení a instalaci křtinské zvonkohry, která nyní čítá 13 zvonů a hraje každý den po poledni několik mariánských písní.[1] Od svého penziování v roce 2008 zůstal i nadále ve Křtinách, kde nyní vypomáhal svému nástupci Mons. Janu Peňázovi jako farní vikář. Svou poslední mši sloužil na Květný Pátek, pak se mu přitížilo a musel být hospitalizován v nemocnici v Brně, kde na Velký Pátek 29. března umírá.

Vedle práce duchovního ve Křtinách zastával v období po roce 1989 také funkci duchovního rádce Orla, - župy Sedlákovy.[2]

Spolupráce P. Prnky s StB

Pater Prnka vstoupil nedlouho po jeho zalžoení do sdružení katolických duchovních Pacem in terris, to že většina jeho členů byla zároveň spolupracovníky Státní bezpečnosti se dnes všeobecně ví, a proto i křtinský farář byl samozřejmě mezi nimi evidován jako agent pod č. 06-18550 s krycím jménem Adámek.[3] Nikdo však alespoň doposud neprokázal, že by někoho udával či jinak komukoliv ubližoval skrze hlášení, která jistě musel každý agent Státní bezpečnosti jako orgánu podávat.


Odkazy

Extertní odkazy

Videa

Poznámky a reference

  1. Prnka: Sebekrásnější kostel je bez lidí k ničemu. Vím to od první mše, Deník.cz, 9. prosince 2012 [cit. 08.03.15].
  2. Zemřel duchovní rádce naší župy P. Tomáš Prnka, Orel -župa Sedlákova (web), 30. března 2013 [cit. 08.03.15].
  3. http://odboj.jicinsko.cz/cr/chybi_06.htm
Osobní nástroje