Tomáš Apoštol

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Tomáš († 21. prosince 72) je jeden z dvanácti apoštolů a mučedník. Janovo evangelium ho vícekrát označuje přezdívkou Didimos („Dvojče“), důvod této přezdívky ale není jasný. Neoficiálně je též nazýván „Nevěřící Tomáš,“ protože když dostal informaci o Kristově Zmrtvýchvstání, nevěřil jí a nechal se přesvědčit až samotným setkáním s Kristem.

Po Kristově Nanebevstoupení šířil evangelium v Asii, na Středním a Dálném Východě. Zemřel mučednickou smrtí v Indii. Podle něj byly nazvány dva významné apokryfy: Skutky Tomášovy a Tomášovo evangelium.

Církev slaví jeho svátek o výročí jeho smrti. Je (mimo jiné) patronem Indie, Tamiḻakamu, Svatého Tomáše a Princova ostrova a Tomášovských křesťanů, bývá vzýván proti pochybnostem.

Často bývá zobrazován, jak vkládá ruce do Kristových ran, aby se přesvědčil, že to je skutečně on. Nebo mívá jako atribut kopí, odkazující na způsob jeho zavraždění.

Obsah

Odkazy

Související stránky

Externí stránky

Poznámky a reference

Osobní nástroje