Thaddeus Ma Daqin

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mons. Thadeus Ma Daqin (* 1968) je pomocným biskupem-koadjutorem Šanghaje. Na kněze byl vysvěcen v roce 1994 a do doby, než přijal biskupské svěcení byl poslušen autoritě Národní církve. Na biskupa byl vysvěcen se souhlasem papeže Benedikta XVI. dne 7. července 2012. Již při samotném svěcení dal jasně najevo, že vystupuje z Vlasteneckého sdružení, pomocí kterého se kontrolují veškeré církevní aktivity v zemi. Navíc odmítnul, aby na něj při samotném aktu svěcení vložil ruce nedovoleně vysvěcený biskup Zhan Silu. Od 8. července je nezvěstný. Oficiální média uvádí, že je "na odpočinku" v kněžském semináři v Sešanu.

Rada čínský biskupů nedlouho poté zveřejnila zprávu, ve které vyjádřila své znepokojení nad míněním nového biskupa Šanghaje a uvedla, že jeho aktivity "se ukázaly být závažným porušením pravidel katolické Rady čínských biskupů pro biskupská jmenování.“ Z toho důvodu začala jeho případ vyšetřovat. Nikdo se však doposud nedozvěděl, co konkrétně biskup Ma Daqin porušil. Sám biskup dle zprávy čínských biskupů "sám odešel do ústraní", aby umenšili nepokoje.[1] Vatikánský státní sekretář Federico Lombardi vyjádřil 12. července znepokojení nad situací nového biskupa, který je v nevoli státních úřadů pro svůj výstup z Vlasteneckého sdružení.[2] Celá situace následně vyvrcholila, když Vlastenecké sdružení v prosinci 2012 vyhlásilo odebrání biskupských pravomoci biskupu Ma Daginovi.[3] Z hlediska církevního práva však na tento krok nemá právo nikdo, jen papež.


Reference

  1. http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16752
  2. http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16749
  3. http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17559

Odkazy

Externí odkazy

Osobní nástroje