Tarsicius

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Tarsicius či Tarcisius je staré latinské jméno. Početnost užívání té které verze jména se v různých jazycích liší, např. v anglicky mluvících zemích převažuje varianta Tarcisius, čeština zase používá téměř výhradně tvar Tarsicius.

Jméno a jeho odvozeniny je v česku velmi raritní, v širším pohledu je stále živé mezi katolíky a v románských jazycích, k čemuž přispívá úcta ke sv. Tarsiciovi, patronu ministrantů, jehož památku si Církev připomíná 15. srpna. Český občanský kalendář jméno Tarsicius neuvádí ani v základní, ani v obvyklých rozšířených verzích.

Obsah

Slavné osobnosti

Svatí a blahoslavení

Duchovní

Ostatní

Ostatní použití jména

Reference

Osobní nástroje