Svatojiřské officium

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svaotjiřské officium je označení pro středověkou velikonoční hru, která byla součástí tzv. tropu visitatio sepulchri, které bylo nejstarší hraným dramatem středověku. Samotné svatojiřské officium poprvé hráli pražské řeholnice s. Jiří na Pražském hradě někdy na přelomu 12. - 13. století.

Obsah

Dějový syžet je značně podobný zprávě o zmrtvýchvstání v Písmu svatém Nového zákona. Na začátku se setkáváme s Marií Magdalskou, Marií Jakubovou a Salome, jak nakupují vonné masti, kterými chtějí pomazat Kristovo tělo, které bylo chvatně uloženo do hrobu na Velký Pátek. Přicházejí ke hrobu, u kterého však shledávají, že je prázdný a spatří tu pouze sedícího anděla, který jim zvěstuje jeho zmrtvýchvstání. Zatímco dvě ženy spěchají oznámit tuto skutečnost apoštolům, Maria Magdalská stále vyčkává u hrobu a nemůže tomu uvěřit. Tu náhle přichází Ježíš, o kterém si ona myslí, že je zahradník a zjevuje jí sám sebe jako zmrtvýchvstalého. Sbor zpívá oslavných chorál, k horbu přiběhne svatý Petr a Jan. Sbor zpívá zpěv Te Deum.

Osobní nástroje