Svatý Augustin - citáty

Z Katopedia

Verze z 10. 4. 2015, 18:19; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Svatý Augustin z Hippo (354, Tagaste - 430, Hippo) byl starověký myslitel, konvertita ke křesťanství od manicheismu, významný autor patristické literatury, ke konci života navíc zastával úřad biskupa v Hippo (dnešní Annaba). Filosofové ho dodnes nazývají Augustinus Aurelius. Jeho svátek slaví římskokatolická církev 28. srpna

  • Postupuj v pravé víře, postupuj v čistém životě. Nerozptyluj se, necouvej, nepřešlapuj: zpívej a jdi!
  • Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.
  • Bůh žádá, abyste mu obětovali, co vám sám daroval.
  • (O eucharistii:) Pan v tomto samém Těle chodil a toto samé Tělo nám dal pro spásu jako pokrm. Nikdo všan nepožívej toto Tělo, dokud se mu dříve nepoklonil s adorací - a nejen nehřešíme klaněním se, nýbrž naopak bychom hřešili, kdybychom se mu neklaněli. (In Psalm; 98,9; PL 37,1264)
Osobní nástroje