Statistika olomoucké arcidiecéze

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Statistika olomoucké arcidiecéze je každoročně zveřejňovaným počtem pastoračních údajů, který zveřejňuje Arcidiecéze olomoucká prostřednictvím svého tiskového střediska a arcidiecézního zpravodaje Oldin.


2008 2009 2010 2011 2013 2014
Křty 5 247 5 104 4 946 5 292 4 590 4 429
Biřmování 1 656 1 231 1 352 1 290 2 273 1 414
První svaté přijímání 2 335 2 692 2 287 2 502
Počet sňatků 1 360 1 294 1 226 1 162 1 302 1 304
Pomazání nemocných 20 594 20 840 20 357 22 400 22 367 23 635
Počet pohřbů 5 584 5 643 5 450 5 349 5 181 5 260
Počet kněží v činné duchovní správě 326 328 321 322
Kněžská svěcení 3 2 2
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 102 228 98 322 97 943 97 005 94 864 91 710
Osobní nástroje