Skepticismus

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Skepticismus je filosofický směr (někteří jej považují spíše za stanovisko), vzniklý v antické filosofii obodobí helenismu. Původní univerzální skepticismus vychází z gnoseologických pravd. Popírá a omezuje jakoukoliv pravdu a pochybuje o její obecné platnosti nebo hodnověrnosti. Vývoj následně přinesl množství směrů skepticismu (skepticismus umírněný, skepse metodická). Zakladatelem staršího skepticismu byl Pyrrhon a hlásil se k ní také střední skeptik Ainesidemos, střední reprezentovali Arkesailos a Karneades. Skepse ve středověkém myšlení plynoucím až do novověku již spíše razila cestu pochybnosti o absolutní platnosti katolického dogmatu. Činiteli této skepse jsou například Michael de Montaigno a Piere Baylo. Metodickou skepsi dále formuloval René Descartes jako metodické pochybování, které nevede k jasné jistotě, nýbrž k hledání po jistotě nové a obecné závaznosti poznání. Za skeptiky byly někdy podle svých soudů považováni také David Hume a Immanuel Kant.

Osobní nástroje