Silvestr I.

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Silvestr I. († 31. prosince 335) zastával úřad římského biskupa (papeže) od 31. ledna 314 do 31. prosince 335.

Za jeho pontifikátu docházelo k rychlému posilování pozic Katolické církve a pokřesťanšťování Říma v důsledku přízně císaře Konstantina Velikého. Ten se ovšem stavěl do čela řady zásadních počinů a událostí v životě Církve, čímž papeže poněkud zastiňoval, což je patrně důvodem, proč toho o Silvestru I. víme poměrně málo.

Každopádně šlo o papeže zbožného a ctnostného života, za jehož pontifikátu byla v Římě vybudována řada bazilik a kostelů. Jeho legáti se zúčastnili císařem svolaného prvního nikájského koncilu, jehož závěry potvrdil. Provedl zásadní úpravy v liturgii a stanovil přesně stupně svěcení. Nechal sestavit první oficiální římské martyrologium (seznam křesťanských mučedníků) a neděli určil za závazný sváteční den oslavující Kristovo Zmrtvýchvstání.

Obsah

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje