Sic

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Sic je latinské slovo, které znamená tak, takto nebo právě tak. Psáno v textu v závorce a často i s výkřičníkem a kurzívou - tedy jako (sic) i (sic!) odkazuje na latinskou frázi sic erat scriptum (přesně takto to bylo zaznamenáno) a sděluje čtenáři, že předchozí citát byl citován naprosto přesně.

Smyslem tohoto sdělení může být například vysvětlení, že podivný pravopis se nalézal již v originálu a nejde tedy o omyl přepisovatele, nebo ujištění, že pobuřující obsah textu nevznikl zkomolením či neporozuměním ze strany překladatele. Zároveň může tato značka (druhotně) sloužit jako upozornění na zásadní informaci a jako výraz toho, že se přepisovatel/překladatel od textu distancuje nebo je jím pobouřen.

Osobní nástroje