Sexuální výchova

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Sexuální výchova je část výchovy v rámci vzdělávacího programu, který si klade za cíl připravit žáka na zodpovědné zacházení se svojí sexualitou. Primární roli v této oblasti má hrát rodina, nicméně určitá role přísluší rovněž škole.

Oblast sexuální výchovy je zdrojem rozsáhlých kontroverzí, neboť je úzce provázána s morálkou a řadou klíčových společenských témat. Různé spolky a někdy i celé státy často přicházejí s koncepty sexuální výchovy, které jsou z ideologického a morálního hlediska pro část rodičů nepřijatelné, či snaží se probírání některých citlivých témat přiřadit k příliš nízkým ročníkům. V některých případech už lze mluvit o tom, že se samotná forma této „výchovy“ stává sexuálním zneužíváním a šikanou, které podněcuje či páchá samotný učitel. Benedikt XVI. označil vynucování účasti na takovýchto kurzech za ohrožení náboženské svobody.[1] Velmi špatná je v tomto ohledu situace např. v Německu[2][3] či některých kanadských provinciích.

V České republice poté, co došlo k prezentování krajně nevhodné metodiky konceptu Sexuální výchovy v rámci Rámcového vzdělávacího programu (RVP), existují dvě významné skupiny angažující se v oblasti sexuální výchovy: Výbor na obranu rodičovských práv (VORP), který se staví za právo rodičů vychovávat své děti a prosazuje volitelnost školní sexuální výchovy a právo rodičů ovlivňovat její podobu, a Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, která prosazuje morálky prostou sexuální výchovu akceptující tzv. svobodný sex, antikoncepci, potraty atd.

Roku 2010 nevole s podobou metodik prosazovaných SPRSV vzrostla natolik, že vyvolala silné protesty a petici za práva rodičů vychovávat své děti i v intimní oblasti. K této petici se připojili také katoličtí duchovní, kteří se přidali ve svém prohlášení k výzvě zrušit sexuální výchovu v primárním vzdělávání úplně. Proti zavedení sexuální výchovy ve školách v rámci Rámcového výukového programu podala skupina rodičů žalobu k Ústavního soudu. Ten ji po dvou letech odkladů zamítnul s tím, že RVP je příliš obecný a nemá přímý právní dopad na jednotlivé žáky a proto není možné jej jako celek nebo jeho část zrušit.[4]

Obsah

Odkazy

Externí odkazy

Literatura a vzdělávací filmy a pořady

Reference

  1. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14435
  2. http://www.youtube.com/watch?v=jPc77LRyJX0
  3. http://www.protiproud.cz/svoboda/clovek/spolecenstvi/587-v-nemecku-vsadili-cloveka-vezeni-jen-proto-ze-jeho-dcera-vynechala-dve-hodiny-sexualni-vychovy-ceka-nas-podobny-osud-po-vitezstvi-pokrokaru-ve-volbach.htm
  4. Ústavní soud odmítl žalobu proti sexuální výchově, zprávy PROLIFE.CZ, 22. července 2013.
Osobní nástroje