Setrvat v pravdě Kristově

Z Katopedia

Verze z 27. 9. 2015, 14:40; Cinik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
„Pokusil jsem se Kasperově argumentaci porozumět. Nakolik jsem toho byl schopen, nenalezl jsem zde žádný platný argument...“ (kardinál De Paolis, v knize)[1]

Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v katolické církví (orig. Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica) je kniha - sbírka odborných esejí z roku 2014 od devíti autorů, která reaguje na heretické návrhy kardinála Kaspera ohledně toho, jak by se dal "vylepšit" (zliberalizovat) přístup Církve k manželství, rozvedeným, alternativním sexuálním soužitím etc. Jelikož pět jejích autorů má kardinálskou hodnost, je známa pod přezdívkou kniha pěti kardinálů (Five Cardinals Book).

Kniha vyšla v celé řadě jazyků. Česky ji v červnu 2015 vydalo Kartuziánské nakladatelství v překladu, který organizovala Lucie Cekotová, s úvodem od Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, a předmluvou doc. P. Stanislava Přibyla, soudce Metropolitního církevního soudu v Praze. Slovensky vyšla rovněž roce 2015 pod jménem Vytrvať v Kristovej pravde.[2]

Obsah

Autoři a jejich eseje

  • P. Paul Mankowski, SJ: Pánovo učení o rozvodu a novém sňatku v biblických textech
  • Prof. John M. Rist: Rozvod a nový sňatek v prvotní církvi: Několik historických a kulturních úvah
  • Mons. Cyril Vasiľ: Odloučení, rozvod, rozloučení svazku a uzavření nového manželství: Teologické a praktické přístupy pravoslavných církví

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

O knize

Poznámky a reference

  1. In Velasio kardinál De Paolis, CS: Rozvedení a znovusezdaní a svátost Eucharistie a pokání In Roberto Dodaro OSA (editor): Setrvat v pravdě Kristově; Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, Brno 2015; ISBN 978-80-87864-33-3 (str. 137).
  2. http://www.zachej.sk/produkt/15201/vytrvat-v-kristovej-pravde/
Osobní nástroje