Sčítání účastníků katolických bohoslužeb v Česku

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Sčítání účastníků bohoslužeb je jeden ze způsobů, jak získat představu o množství praktikujících věřících. Římskokatolická církev uspořádala v moderních českých dějinách čtyři sčítání účastníků nedělních bohoslužeb, a to v letech 1999, 2004, 2009 a 2014.

První tři proběhla o první neděli po Velikonocích na principu, že každý účastník bohoslužeb si vyzvedl lístek, na kterém natrhnutím příslušných polí vyznačil několik základních údajů (věk, pohlaví a zda je výdělečně činný), výjimku představují sčítání v litoměřické diecézi, v níž u prvního sčítání nebyly nikdy zveřejněny výsledky s odůvodněním, že se ztratily a budou zveřejněny, až se najdou, zatímco druhé sčítání proběhlo o 14 dnů později, tj. 2. 5. 2004.[1] Údaje ze třetího sčítání v r. 2009 byly (nejspíš pro mimořádně špatné výsledky) většinou diecézí prohlášeny za neveřejné. Čtvrté připadlo na neděli 12. října 2014.[2]

Obsah

O výsledcích obecně

První sčítání sečetlo 414 539 účastníků bohoslužeb (jak již bylo řečeno, bez litoměřické diecéze), což představuje asi 4,2 % obyvatel ČR. Druhé pak (již i s litoměřickou diecézí) 405 446 návštěvníků bohoslužeb, tj. asi 4,0 % obyvatel. Celkové výsledky třetího sčítání nebyly zveřejněny a většina diecézí na doporučení Stále rady České biskupské konference prohlásila své výsledky za údaj určený pouze pro vnitřní potřebu, ke zveřejnění je původně poskytly pouze diecéze litoměřická a královéhradecká. U obou diecézí došlo k výraznému propadu návštěvnosti.[3] Důvodem utajování kompletních výsledků má údajně být zjištěný drastický propad návštěvnosti oproti roku 2004, čemuž odpovídá i všeobecně rozšířený neoficiální údaj 375 tisíc sečtených návštěvníků bohoslužeb. Později některé české diecéze svůj postoj revidovaly a informace tak úplně netajily.[Zdroj?]

Obojí zveřejněná sčítání jasně ukázala významný rozdíl mezi podílem praktikujících katolíků v jednotlivých regionech, obecně je jich výrazně více na Moravě než v Čechách a na jihu než na severu. Z výsledků sčítání v roce 2004 vyšla jednoznačně jako nejméně religiózní litoměřická diecéze, v níž bohoslužby navštívilo 10 759 obyvatel (asi 0,8 %). Naopak nejvyšší návštěvnost bohoslužeb vykázala Moravská církevní provincie, v roce 1999 to byla diecéze brněnská (114 065 účastníků bohoslužeb; tj. asi 8,4 % obyvatel) těsně následovaná arcidiecézí olomouckou, v roce 2004 arcidiecéze olomoucká (106 819 lidí při bohoslužbách, tj. 7,8 % obyvatel).

Podrobné celkové výsledky za rok 2009 nejsou oficiálně známy, krom všeobecného povědomí o tom, že dopadly katastrofálně (tj. potvrdili opětovný pokles účastníků bohoslužeb), si pravděpodobně nejvyšší návštěvnost udržela arcidiecéze olomoucká,zatímco brněnská diecéze dopadla dle neoficiálních zdrojů obzvláště zle.[Zdroj?] Na výsledky sčítání v roce 2014 reagovalo 100. plenární zasedání ČBK v lednu 2015, kdy bylo uvedeno, že průměrný počet účastníků bohoslužeb je 419 188 věřících s odůvodněnín, že do celkového počtu byli přidáni i lidé nemocní, kterým situace nedovoluje se dostat do kostela.[4] Zároveň bylo uvedeno, že průměrný věk účastníků bohoslužeb je 47 let.

Výsledky

 • 1999: 414 539
 • 2004: 405 446
 • 2009: utajeny, neoficiálně se mluví o 375 tisících
 • 2014: 419 188 (průměrně)

Výskedky po diecézích

Pražská arcidiecéze

 • 36 983 v roce 1999
 • 38 278 v roce 2004
 • 37 328 v roce 2009 (pův. tajeno)

českobudějovická diecéze

 • 26 044 v roce 1999
 • 26 367 v roce 2004
 • 23 597 v roce 2009 (pův. tajeno)

královéhradecká diecéze

 • 41 948 v roce 1999
 • 41 471 v roce 2004
 • 39 044 v roce 2009

litoměřická diecéze

 •  ?? v roce 1999 (neuveřejněno)
 • 10 759 v roce 2004
 • 10 214 lidí v roce 2009

plzeňská diecéze

 • 11 059 v roce 1999
 • 10 602 v roce 2004
 • 9253 v roce 2009 (pův. tajeno)

olomoucká arcidiecéze

 • 110 902 v roce 1999
 • 106 819 v roce 2004
 •  ??? v roce 2009 (utajeno)

brněnská diecéze

 • 114 065 v roce 1999
 • 102 925 v roce 2004
 •  ??? v roce 2009 (utajeno); neoficiálně se mluví o 8 až 28% propadu

ostravsko-opavská diecéze

 • 73 538
 • 68 225
 •  ??? v roce 2009 (utajeno)

Apoštolský exarchá Řeckokatolické církve v ČR

 • 3750 v roce 2014

Externí odkazy

Reference

 1. http://tisk.cirkev.cz/z-domova/vysledky-leto-niho-scitani-nav-tevniku-bohoslu-eb-v-katolickych-kostelich.html
 2. http://www.duseahvezdy.cz/2014/10/11/v-nedeli-probehne-scitani-ucastniku-katolickych-bohosluzeb/
 3. http://cirkev.wordpress.com/2010/04/27/scitani-v-mlze/
 4. Biskupové se v Praze sešli na 100. zasedání ČBK, Tisk.církev.cz, 23. ledna 2015 [cit. 26.01.14].
Osobní nástroje