Sídelní biskup

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Označení sídelní biskup se užívá pro označení biskupa, který je hlavou určité diecéze a biskupství. Tento diecézní nástupce apoštolského úřadu bývá zpravidla jmenován papežem, jako nejvyšší autoritou církve. Biskup řídí prostřednictvím diecézní kurie celou diecézi, především ve vedení pastorační činnosti, ve výkonu správy diecéze a ve výkonu moci soudní. Biskup je v dané diecézi nejvyšší církevní autoritou a podléhá zpravidla vyššímu biskupovi (metropolitnímu, primasovi). Sídelní biskup navíc může mít kromě poradního kněžského sboru i biskupa pomocného nebo světícího, kteří ho zastupují v konkrétních svátostných nebo pastoračních úkonech. Ve věcech církevně-právních,disciplinárních, astoračních a naukových se radí společně s dalšími sídelními a pomocnými biskupy z círekvní provincie na řádném jednání biskupské konference. K zajištění úkonů, vyplývající z církevních i světských zákonů, zřizuje biskup řadu úřadů, souvisejících s naplněním jeho poslání.

Osobní nástroje