Rytířstvo Neposkvrněné

Z Katopedia

Verze z 4. 8. 2012, 09:58; Liborius L. (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

MI jsou první písmena latinského názvu Militia Immaculatae (Rytířstvo Neposkvrněné). Označují ctitele - následovníky Neposkvrněné Panny Marie. Rytířstvo Neposkvrněné je hnutím mariánským a apoštolským, které založil v Římě r. 1917 svatýMaxmilián Maria Kolbe. Členové hnutí se nazývají rytíři a rytířky Neposkvrněné. Jsou za ně několikrát ročně slouženy mše sv. a v určité dny mohou získat plnomocné odpustky. Každý rok se na poutním místě u Panny Marie Bolestné na Cvilíně koná pouť Rytířů Neposkvrněné v sobotu nejblíž 14. srpnu, kdy je svátek sv. Maxmiliána Kolbeho.

Obsah

Cíl

Snaha o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště pak snaha o obrácení nepřátel Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné. V rámci této evangelizace vychází i časopis Immaculata.

Podmínky

  1. Odevzdat se úplně Neposkvrněné. Stát se nástrojem v Jejích mateřských rukou.
  2. Nosit zázračnou medailku.
  3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky ustanoveném.

Prostředky

1. Denně se modlit modlitbu k Neposkvrněné: "Ó, Maria, počatá bez hříchu, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, i za všechny, kteří se k tobě neutíkají, a zvláště za nepřítele církve a za ty, kteří ti jsou svěřeni."

2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, jaké dovoluje stav, podmínky a okolnosti. Nejúčinnější prostředky jsou - modlitba, půst, pokání a a svědectví křesť. života.

3. Doporučuje se šíření zázračné medailky.

Externí odkazy

Osobní nástroje