Rytířstvo Neposkvrněné

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

MI jsou první písmena latinského názvu Militia Immaculatae (Rytířstvo Neposkvrněné). Označují ctitele - následovníky Neposkvrněné Panny Marie. Rytířstvo Neposkvrněné je hnutím mariánským a apoštolským, které založil v Římě r. 1917 svatý Maxmilián Maria Kolbe. Členové hnutí se nazývají rytíři a rytířky Neposkvrněné. Jsou za ně několikrát ročně slouženy mše sv. a v určité dny mohou získat plnomocné odpustky. Každý rok se na poutním místě Panny Marie Sedmibolestné (Cvilín) koná pouť Rytířů Neposkvrněné (v sobotu nejblíž 14. 8., kdy je svátek sv. Maxmiliána Kolbeho).


Obsah

Cíl

Snaha o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště pak snaha o obrácení nepřátel Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné. V rámci této evangelizace vychází i časopis Immaculata.


Podmínky

1. Odevzdat se úplně Neposkvrněné. Stát se nástrojem v Jejích mateřských rukou.

2. Nosit zázračnou medailku.

3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky ustanoveném.


Prostředky

1. Denně se modlit modlitbu k Neposkvrněné: "Ó, Maria, počatá bez hříchu, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, i za všechny, kteří se k tobě neutíkají, a zvláště za nepřítele církve a za ty, kteří ti jsou svěřeni."

2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, jaké dovoluje stav, podmínky a okolnosti. Nejúčinnější prostředky jsou - modlitba, půst, pokání a a svědectví křesť. života.

3. Doporučuje se šíření zázračné medailky.


Externí odkazy

http://immaculata.minorite.cz/?m=3&idc=t-4

Osobní nástroje