Roráty

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Roráty nazýváme mše sv. v době adventní sloužené ke cti Panny Marie. Lidově se těmto mším říká roráty podle vstupního zpěvu. Býva sloužena výhradně ve všední dny jako mše sv. votivní.

V Adventu nejen, že rozsvěcujeme svíce na adventním věnci, ale po příkladu Panny Amrie rozsvěcujeme i ve svých srdcích touhu po příchodu Krista, prosíme jej, aby nás navštívil a upevnil v nás své království. Symbolika rorátů navíc hovoří výmluvnou latinskou větou: Per Mariam ad Jesum (skrze Marii k Ježíši).


Obsah

Pokyny pro kněze[1]

Užívá se liturgického roucha bílé barvy. Pokud je mše slavná, zpívá se Gloria i Krédo. O sobotní tiché mši se však Krédo vynechává. Kromě neděle a svátku Neposkvrněného početí Panny Marie se vkládá modlitba připomínky svátku, který na ten den připadá


Roráty v českých zemích

Podle Michaela Pospíšila[2] česky zpívané zpěvy na rorátních mších zachránili český jazyk před násilnou germanizací. Svědčí o tom značný důraz, jakým český národ vnímal mši v adventě spolu s vypracovaností veškerých zpěvů a vývojem jednotlivých nápěvů. Ve 20. století však znalost těchto zpěvů a jejich rozvoj upadá a nový český Kancionál je naprosto eliminuje tím, že vkládá dnes již nepoužitelné a nesrozumitelné texty do současné liturgie.

Literatura

  • František Cinek, Mše svatá v průběhu církevního roku, Olomouc: Lidové nakladatelství, 1931, s. 299 - 304
  • Marian Schaller O.S.B.M., Římský Misál, V. vydání, Praha: ČKCH, 1952, s. 39 - 43

Reference

  1. Týká se slavení mše sv. podle Misálu bl. Jana XXIII. z roku 1962
  2. viz video na http://www.youtube.com/watch?v=BqQ4s5pm8f4&feature=related
Osobní nástroje