Reinhard Marx

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Kardinál Reinhard Marx (2010)

J.Em. Reinhard Marx (* 21. září 1953) je německý římskokatolický duchovní, arcibiskup mnichovsko-freisingský a kardinál (od 2010), příslušník liberálního křídla kolem Waltera Kaspera podporujícího přehnaný ekumenismus a přizpůsobování církve světu. Zvláště po mimořádné synodě v roce 2014 podporuje ideu udělovat svátosti rozvedeným a znovusezdaným katolikům. Na jaře 2015 si také dovolil říci, že německá církev není filiálkou Říma a výsledky synody si přizpůsobí svým poměrům.

Obsah

Životopis

Pochází z Geseke v Severní Porýní-Vestfalsku. Na kněze byl vysvěcen 2. června 1979, roku 1989 dosáhl doktorátu teologie. 23. července 1996 jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem v Paderbornu a titulárním biskupem v Petině. Biskupské svěcení přijal 21. září tého roku. V letech 2001 - 2007 zastával post biskupa v nejstarší německé diecézi Trieru. Zde také roku 2003 suspendoval kněze Gottholda Hasenhüttla za to, že v rozporu s církevním právem uděloval během ekumenického kongresu svaté přijímání evangelikům. Dotyčný, který byl již v tu dobu známý tím, že se hlásí k hnutí Wir sind Kirche, nejen, že se nerozhodl svého činu litovat, ale začal ještě více osočovat svého biskupa a další církevní představené. Jeho trest však potvrdila roku 2006 i Kongregace pro klérus a biskup Marx mu následně byl nucen odebrat i povolení vyučovat katolickou věrouku na školách.

30. listopadu 2007 jej papež Benedikt XVI. jmenoval arcibiskupem arcidiecéze München-Freising, do které byl následně inaugurován 2. února 2008. Při kardinálské konzistoři 20. listopadu 2010 byl následně kreován kardinálem a titulárním správcem San Corbiniano.

V letech 2012 - 2015 vykonává funkci předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE)[1] V březnu 2014 následně vystřídal Roberta Zollitsche ve funkci předsedy Německé biskupské konference.[2]

13. dubna 2013 bylo oznámeno, že jej nový papež František jmenoval do ustanovené poradní komise osmi kardinálů, která se má zabývat vypracováním reformy římské kurie.[3][4][5] Od března 2014 jej papež zároveň jmenoval koordinátorem nově vzniklé Ekonomické rady Apoštolského stolce, která má dohlížet pod vedením kardinála George Pella nad hospodářstvím Apoštolského stolce a státu Vatikán.[6]

Po zahájení mimořádné synody o rodině v říjnu 2014 se přiklonil na stranu německého episkopátu podporujícího pohled kardinála Waltera Kaspera, která chce co nejvíce uvolnit současný právní řád ohledně přísnosti udělování svátostí rozvedeným a znovusezdaným partnerům. Počátkem března 2015 si navíc dovolil za Německou biskupskou konferenci sdělit, že německá církev není "žádnou filiálkou Říma" a "bude proto [bez ohledu na výsledky synody] zvěstovávat evangelium svou vlastní unikátní cestou".[7] Tento postoj však vyvolal ráznou reakci prefekta Kongregace pro nauku víry - rovněž Němce - kardinála Gerharda Müllera, který vyzval německé biskupy k jednotě s Římem a uvedl, že biskupové nemají na místních úrovních právo rozhodovat o naukových a disciplinárních rozhodnutích. Zároveň s narážkou na europeistickou angažovanost kardinála Marxe uvedl, že Římská kurie není obdobou bruselské vlády.[8]


Postoje a stanoviska

Roku 2008 napsal knihu s provokativním názvem Das kapital, která se jmenuje stejně jako dílo význačného levicového filosofa Karla Marxe z poloviny 19. století. S Marxem má tento o dvě staletí mladší Marx společný postoj vůči kapitalistickému systému, který obzvláště když je neregulovaný může vést velmi snadno k rozpadu tak jako tomu bylo v letech 2008 - 2010. Z této poslední krize viní především amorálnost ekonomických subjektů a divoké spekulace na globálních finančních burzách. Východisko z této nesnadné situace vidí pouze v novém modelu sociálně-tržní ekonomiky stojícího na zásadách křesťanské morálky, odpovědnosti a sociálního cítění.[9]

Svobodný a demokratický stát je dle něj nucen být odkázán na náboženství, pokud si chce uchovat svou integritu a celistvost základu společenského soužití. Vybízí proto, aby i nadále přes fakt, že právě v německých zemích došlo k oddělení církví od státu, aby mezi státem i církví rostl vztah vzájemné spolupráce a zároveň obě strany reagovaly na "výzvy, které vyplývají ze sekularizace a náboženské pluralizace". V tomto směru se Marx ani celá Německá biskupská konference nebrání přílivu jiných náboženství do Německa, a proto roku 2008 společně deklarovali stanovisko, podle něhož nikdo nesmí muslimům bránit, aby si v zemi stavěly důstojné mešity.

Vůči mladým lidem, kteří upřednosťňují tradiční katolickou nauku nic osobně nemá. Vadí mu však černo-bílé pojetí tradicionalistů v Evropě, ve kterém vidí nebezpečný nástroj populismu, který je předstupněm extrémismu.[10][11]

V květnu 2014 při kardinálské konzistoři jako jeden z mála podpořil přednášku Evangelium rodiny Waltera Kaspera, která následně vyšla i knižně a doporučil ji k četbě a diskuzi všem laikům své diecéze.[12] Těsně před zahájením synody prohlásil, že se většina německých biskupů připojí ke Kasperovým návrhům a podpoří jejích prosazování v jednací aule. Sám Marx se však své osobní deklarace zdržel, pouze dodal, že se bude spíše klonit k tomu, aby se zjednodušil způsob anulací sňatků.[13] V samotné synodní aule pak měl mj. prohlásit, že nauka papeže Jana Pavla II. obsažená v adhortaci Familiaris consortio o zákazu udělovat svátosti rozvedeným a znovusezdaným již není závazná a může být kdykoli změněna.[14]

Citáty

 • Magisterium Církve není statickým souborem vět, ale rozvíjí se. Doktrína je podrobena dialogu… (na mimořádné synodě v říjnu 2014)

Poznámky a reference

 1. Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie Kardinál Marx novým prezidentem COMECE, Tiskové oddělení ČBK, 23. února 2012 [cit. 02.04.15].
 2. Německá a Španělská biskupská konference mají nové předsedy, Radio Vatikán, 12. března 2014 [cit. 02.04.15].
 3. http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/kurien-reform-papst-franziskus-beruft-beratungsgremium-aus-kardinaelen-a-894239.html
 4. Papež jmenoval skupinu kardinálů, kteří budou studovat možnost reformy římské kurie, Radio Vatikán, 13. dubna 2013 [cit. 02.04.15].
 5. Kardinál Marx: Papež vyslal signál k reformě římské kurie, Radio Vatikán, 22. dubna 2013 [cit. 02.04.15].
 6. Papež jmenoval Ekonomickou radu, Radio Vatikán, 8. března 2014 [cit. 02.04.15].
 7. Kardinál Marx: Nejsme jen filiálkou Říma, pastorační péče je na nás, Christnet, 6. března 2015 [cit. 02.04.15].
 8. Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem, Radio Vatikán, 28. března 2015 [cit. 02.04.15].
 9. Kniha vyšla roku 2013 v českém překladu v nakladatelství Academia pod názvem Kapitál - Plaidoyer pro člověka viz stránky nakladatelství.
 10. Hillary WHITE: Cardinal hits young traditionalists who want to ‘be clear in their positions’: calls it ‘the beginning of terrorism’, LIFESITENEWS.COM, 9. února 2015 [cit. 03.04.15].
 11. Liberálny kardinál: Mladí tradicionalisti sú „začiatkom terorizmu“, Lifenews.sk, 27. února 2015 [cit. 03.04.15].
 12. Elena CURTI: Prominent cardinals oppose Kasper on divorce, The Tablet, 27. března 2014 [cit. 02.04.15].
 13. John Thavis: Cardinal Marx says German bishops back Kasper proposals on divorced and remarried Catholics, 7. října 2014 [cit. 02.04.15].
 14. Radomír Malý: "O co vlastně šlo na synodě", Duše a hvězdy, 21. října 2014 [cit. 03.04.15].

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Osobní nástroje