Pronásledování Katolické církve v Československu

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Pronásledování Katolické církve v Československu byl proces, probíhající systematicky v letech 1948-1989, nicméně na Slovensku a v Sudetech se Katolická církev ocitla pod tlakem a perzekucemi ze strany komunistů a jimi ovládaných úřadů již v roce 1945.

Pronásledování mělo mnoho podob a týkalo se jak církve jako celku, tak jejích jednotlivých členů. U církve jakožto organizace šlo o naprostou likvidaci nezávislého církevního tisku, vytlačení církve ze společnosti do kostelů, podrobení řady čistě církevních záležitostí kuratele státu, likvidaci řádů a řeholních kongregací, zákonně neodůvodněnou internaci či věznění vysokých církevních hodnostářů a zásahy do obsazování církevních úřadů, resp. znemožnění jmenování do nich. U jednotlivců docházelo k justičním i méně institucializovaným vraždám, věznění a mučení (které řadu obětí zabilo nebo zničilo jejich zdraví natolik, že zemřely krátce po propuštění) a k výrazné a systematické diskriminact katolíků v přístupu k vyššímu vzdělání a významnějším pozicím ve společnosti.

Československé pronásledování katolické církve je někdy označováno za nejkrutější v rámci té části poválečné komunistické části Evropy, která nebyla přímo připojena k vlastnímu území SSSR,[1][2] jde však o velmi diskutabilní tvrzení (o špičkový post se uchází i Jugoslávie, Albánie či Rumunsko).

Komunistický režim se též snažil přepisovat a upravovat dějiny českého národa tak, aby by v něm Katolická církev působila jako negativní činitel. Neomezoval se přitom jen na přepracování dějepisu ve školách, ale také např. věnoval velké finanční prostředky na tvorbu tendenčních historických snímků a propagandistické literatury. S tímto jeho smutným dědictvím se potýkáme dodnes.

Intenzita pronásledování Katolické církve v Československu kolísala – za nejkrutější éru lze označit konec 40. a počátek 50. let, naopak do značné míry bylo omezeno v letech 19681969.

Obsah

Odkazy

Související články


Externí odkazy

Literatura

Reference

  1. Radomír Malý: Nejhorší byla naše republika (studie o komunistickém teroru v Československu) v Řád 3/99
  2. Antonín Kratochvil: Žaluji 3 - Cesta k Sionu, Dolmen Praha 1990, ISBN 80-85281-05-8
Osobní nástroje