Pius XI. - citáty

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Pius XI. (rozený Ambrogio Damiano Achille Ratti, 31. května 1857 - 10. února 1939) byl papež (od 1922) a suverén Vatikánu.

Vlastní výroky

 • „S potěšením vidíme, že toto územní vlastnictví je omezeno na tak minimální rozměry, že může a musí být samo pokládáno za zduchovnělé obrovskou, vznešenou a vskutku božskou duchovní mocí, které má sloužit jako opora.“ - Pius XI. na adresu nově vzniklého státu Vatikán (1929)[1]
 • „Ti, kdo povyšují rasu, národ či některou z jeho konkrétních forem, představitele státní moci anebo jiné základní prvky lidské společnosti na normu, jež převyšuje vše, včetně náboženských hodnot, převracejí a falšují řád věcí stvořených podle boží vůle.“ - Pius XI. v Mit brennender Sorge[3]
 • „Jen povrchní duše mohou upadnout do bludu, kdy hovoří o národním Bohu a národním náboženství, jen povrchní duše se mohou pustit do bláznivého pokusu uvěznit Boha, Stvořitele veškerého světa, do hranic jednoho národa, tělesné omezenosti jedné jediné rasy.“ - Pius XI. v Mit brennender Sorge[4]
 • „Jelikož komunismus je zevnitř zvrácený, opravdu mu nemůže pomáhat nikdo, kdo má v úmyslu uchránit před zkázou křesťanský a slušný způsob života.“ - Pius XI. v encyklice Divini redemptoris[5]
 • „Všimněte si při katolické mši, že Abrahám je náš patriarcha a praotec. Antisemitismus je neslučitelný se vznešenou myšlenkou, kterou toto vyjadřuje. Je to hnutí, v němž katolík nemá co dělat. Ne, ne, říkám vám, pro křesťana je vyloučeno přijmout antisemitismus. Vyloučeno. Skrze Krista a v Kristu jsme duchovní následovníci Abraháma. Duchovně jsme všichni semité.“ - Pius XI. ve stanovisku k věřícím z 9. září 1938, [6]
 • Stále někteří pošetilci obhajují a šíří nebezpečný způsob výchovy, jejž nechutně nazývají pohlavní výchovou. Mylně se domnívají, že mohou mládež ochránit proti smyslným nebezpečím jen přirozenými prostředky a bez veškerého přispění náboženství a osobní zbožnosti: totiž tím, že budou všechnu mládež bez rozdílu pohlaví i veřejně poučovat o pohlavním životě a ji do něho zasvěcovat, a ještě hůře, že ji předčasně vystaví příležitostem, aby si mladý duch takovým věcem navykl, a jak říkají, se otužil proti nebezpečím pohlaví (encyklika Divini illius magistri), z knihy Jaroslava Jana Kompas tradice I.2.7.

O Piovi XI.

 • „Skutečně zůstáváme stát s obdivem před moudrým a zásadním dílem tohoto Papeže, který chtěl pro církev pouze onu svobodu, která ji umožní plnit cele své vlastní poslání. Také městský stát Vatikán, vzniklý na základě Lateránských dohod pokládal Pius XI. za nástroj záruky nezbytné nezávislosti na lidské moci, aby dal církvi a jeho nejvyššímu pastýři možnost plnit poslání, které dostal Krista Pána.“ - Benedikt XVI. na symposiu konaném u příležitosti 80. výročí vzniku Vatikánu[7]


Reference

 1. František X. Halas: Fenomén Vatikán, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2004, ISBN 80-7325-034-9, str. 379
 2. citace záznamu z Tardiniho deníku in Pierre Blet: Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2001, ISBN 80-7266-082-9, str. 19
 3. překlad z František X. Halas: Fenomén Vatikán, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2004, ISBN 80-7325-034-9, str. 393
 4. podle Františka Schildbergera, dostupné na http://sklenenykostel.net/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=455&Itemid=33
 5. Divini redemptoris, článek 58; Matice cyrilometodějská, Olomouc 1993, dostupné na http://www.kebrle.cz/katdocs/DiviniRedemptoris.htm
 6. citováno in Ronald J. Rychlak: Daniel Kertzer's The Popes Against the Jews (asi 2001), překlad Cinik; dostupné v originálu na: http://www.catholicleague.org/research/kertzer.htm
 7. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10831
Osobní nástroje