Pius X. - citáty

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Pius X. byl 257. papežem katolické církve mezi lety 1903 - 1914. Spolu se sv. Piem V., Janem Pavlem II. a Janem XXIII. je jedním z mála svatořečeným papežů novověku.


Vlastní výroky

  • „Chudý jsem se narodil, chudě jsem žil a vím, že v chudobě zemřu."
  • „Praví přátelé lidu nejsou ani revolucionáři, ani novotáři, ale nositelé tradic“. (Notre charge apostolique)
  • „Modernisté kopají hrob sami sobě... Jsme-li nyní nuceni bojovat pro pravdu, přece jen objímáme nepřátele a protivníky pravdy s láskou, neboť máme s nimi velký soucit a se slzami v očích je odporoučíme Božímu milosrdenství." (slova při první konsistoři)
  • „Pius X. Volím toto jméno, protože v minulých stoletích papežové, kteří měli jméno Pius, nejvíce pro Církev trpěli."
  • „Co dělá papež? Odpovězte všem, kteří se takto ptají: Papež se modlí."
  • „Sdružme se kolem svatostánku! Z tohoto nového večeřadla neste oheň lásky Kristovy do celého světa, onen oheň, který Pán sám přinesl na zem a od něhož nežádá nic jiného, než aby hořel ve všech srdcích!"
  • „Mé ubohé děti, jak vám to asi připadá za těžko, vidět na Petrově stolci člověka, který není ani doktorem teologie, ani šlechticem, nýbrž je syn chudého obecního posla a listonoše."

Reference

Osobní nástroje