Petr Hach

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. Dr. med. h.c. (7. červen 1941 - 24. květen 2014[1]) je český lékař, histolog a embryolog a maltézský rytíř, jedna z čelních osobností českého hnutí pro-life na přelomu 20. a 21. století.

Mimo jiné byl děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1993-1999), přednostou Histologického ústavu FVL UK v Praze (1990), řádným členem Papežské akademie pro život (od 1994), přednostou Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK v Praze (1995-2011) a předsedou Asociace kolegií katolických lékařů (od 1999).

Byl velmi činný v obhajobě lidského života od početí, podporoval svými odbornými radami činnost Hnutí Pro život ČR. Spolu s Prof. Josefem Markem, doc. Jitkou Kočovou a doc. Josefem Reischingem sepsal a podepsal Odborné stanovisko k počátku života nového lidského jedince.

Obsah

Životopis

V letech 1958 - 1964 vystudoval obor obecné lékařství na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Působil jako demonstrátor a pomocná vědecká síla při Embryologickém ústavu FVL UK a projevoval zájem o morfometrii. Zde roku 1969 splnil svou řádnou aspiranturu a byl ustanoven odborným asistentem katedry embryologie. V roce 1980 obhájil práci kandidáta věd Poměr volných a vázaných ribosomů v acinární buňce pankreasu v průběhu perinatálního období vývoje a roku 1986 se habilitoval v oboru histologie a embryologie.

Vědecky se zabýval především obory kvantitativní elektronovou mikroskopie, morfometrie a stereologie. V pokročilém věku však neváhal se zabývat i otázkami etiky v medicíně jako takové. Spolu s Prof. Josefem Markem, doc. Jitkou Kočovou a doc. Josefem Reischingem je autorem prohlášení Odborné stanovisko k počátku života nového lidského jedince.[2] Je spoluautorem učebnice Histologie II. (I. vydání v roce 2003). Byl rytířem svrchovaného Maltézského řádu.


V letech 1993 - 1999 byl děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v letech 1995-2011 přednostou Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK v Praze. V roce 1994 jej papež Jan Pavel II. jměnoval řádným členem Papežské akademie pro život. V roce 1999 se stal nástupcem Prof. Josefa Marka ve funkci předsedy Asociace kolegií katolických lékařů, kterou zastával až do své smrti.

Ocenění

  • Cena Ceskoslovenské onkologické spolecnosti za nejlepší práci v oboru (1983)
  • Čestný doktorát medicíny na University of Dublin (Trinity College), Irsko.(1997)

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://prolife.cz/?a=72&b=2&id=2310
  2. http://www.prolife.cz/?a=35&id=126
Osobní nástroje