Petr Dvořák (filosof)

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Petr Dvořák je český filosof a logik.

Profesní životopis

Studoval v letech 1990 - 1992 a 1992 - 1994 na Acadia University, Wolfville v Kanadě, kde získal titul B.A. (major in philosophy, minor religious studies). Roku 1998 ukončil magisterské studium v oboru Anglický jazyk a literatura / Filozofie na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 1998 - 2005 absolvoval doktorské studium v Ústavu filozofie a Religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti také studuje na Univerzitě Palackého bakalářský obor Náboženství a Matematika se zaměřením na vzdělávání.

Nejdříve od roku 1997 externě vyučoval na Institutu ekumenických studií (dnešní Evangelická teologická fakulta UK) od roku 1998 je vědeckým pracovníkem v Oddělení dějin starší české a evropské filozofie, FLÚ Akademie věd ČR v Praze. Kromě badatelské činnosti patří mezi dlouholeté vyučující filosofie a logiky se zaměřením na tomistickou filosofii a logiku aristotelské tradice. V letech 1997 - 1998 vyučoval filosofii na Evangelické akademii VOŠ sociálně právní v Brně, 1999 - 2000 na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, dále pak jako odborný asistent v Ústavu filozofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2000 také jako odborný asistent na katedře filozofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jejímž byl v letech 2008 - 2010 vedoucím.

Jako badatel byl činný v Centru pro studium patristických, středověkých a renesančních textů, CMTF UP Olomouc od r. 2000 do 2004 nebo jako člen Společné výzkumné skupiny pro studium středověké scholastiky. Je mj. členem Mezinárodní společnosti svatého Tomáše Akvinského (SITA), České křesťanské akademie v Praze, americké Society for Medieval Logic and Metaphysics, European Society for Early Modern Philosophy (ESEMP) a ACPA (American Catholic Philosophical Association). Pravidelně publikuje a pracuje v redakčních radách časopisů Teologie a společnost, Akta Společnosti Tomáše Akvinského, Acta Comeniana, Studia Neoaristotelica nebo Forum Philosophicum. Je autorem několika monografií a bezpočtu článků především z oblasti aristotelské logiky, logiky Juan Caramuela, filosofie Tomáše Akvinského a vztahu filosofie k náboženské (myšleno křesťanské) zvěsti.

Odkazy

Externí odkazy

Osobní nástroje