Petr Chrysolog

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Petr Chrysolog (cca 380 Imola - cca 450) je katolický duchovní a kazatel, arcibiskup Ravenny a přítel a rádce sv. Lva Velikého a císařovny Gally Placidy. Patří nejuznávanějším kazatelům a rétorům starověku, jeho životopisci jej nazývají Chrysologos (Zlatý řečník).

Byl velkým odpůrcem herezí arianismu a monofyzitismu. Z jeho díla se zachovalo asi 180 kázání, především výkladů textů Nového zákona a Knihy Žalmů, některá se též týkají světců jeho doby. Sérii kázání věnoval sv. Janu Křtiteli a Panně Marii. Jeden jeho list (odpověď Eutychovi) se dochoval v protokolech Chalcedonského koncilu. Jeho texty jsou dodnes užívány v breviáři katolické církve.

Papež Benedikt XIII. jej v roce 1729 jmenoval učitelem Církve. Tradiční kalendáře (1729-1969) zařazují jeho svátek na 4. prosinec, kalendář Pavla VI. na 30. červenec.

Obsah

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

O Petru Chrysologovi

Texty

Poznámky a reference

Osobní nástroje