Petr Chelčický

Z Katopedia

Verze z 1. 6. 2012, 11:56; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Petr Chelčický (kolem 1390 - kolem 1460) byl český filosof a náboženský reformátor (jeden z následovníků reformního, avšak implicitně heretického učení Jana Husa. Svůj život zasvětil studiu, které by mu pomohlo zodpovědět na jeho pochyby o stavu církve a společnosti. Ideologicky mu bylo blízké husitské revoluční hnutí a to především v jeho táborské formě. Zcela však odmítal prosazování utrakvistické nauky pomocí vojenské síly. Z toho důvodu se ani nepřipojil k otevřenému boji pod vedením Jana Žižky. Ideální společnost spatřoval v apoštolské církvi, ke které však nebylo dle něj možné dospět kvůli tomu, že církev je zkažená světským vlivem.

Obsah

Nauka

Hlásal, že církev je jedno tělo s mnoha navzájem "rovnými údy". jehož hlavu tovří Kristus. V úvahách nad světskými zákony a morálkou odmítal stát jako pohanskou instituci, odmítal uznávat světské zákony formulované lidmi, závazný pro něj zůstal jen Boží zákon, který má svůj původ v Písmě. Narozdíl od Jana husa je radikálnější a neusiluje o společenský smír mezi katolíky a utrakvisty (jako třeba Vavřinec z Březové) , ale vášnivě volá po nové společnosti, kde si všichni lidé budou před Kristem rovni.

Sám Chelčický nechtěl založit nové náboženské hnutí, ale jeho myšlenky se pokusila přenést do života tzv. jednota bratří a sester založená nedlouho před jeho smrtí. Jeho myšlenkami se nechali vést i výrazní filosofové a autoři pozdějších staletí (Lev Nikolajevič Tolstoj, Tomáš Garrigue Masaryk).

Dílo

  • O boji duchovním (1421) - odmítá v něm fyzické násilí i "spravedlivou válku". Uznává pouze boj duchovní tj. vnitřní duchovní zápas s mocí ďábla.
  • O cierkvi svaté (1421)
  • O trojiem lidu řeč (1425) - odmítá dělení společnosti na kněžský, šlechtický a robotnický stav. Oproti Janu Husovi hlásá rovnost všech lidí před Božím zákonem
  • Postila (po 1435, tiskem 1522 a 1532) - souhrn evangelických promluv se zaměřením k životní praxi. Hlavním cílem jednotlivých postil je představení pohledu Chelčického na církev, společnost a morálku
  • Sieť viery pravé (po 1440, tiskem 1521) - rozvádí myšlenky knihy o trojím lidu řeč a je považována za jeho vrcholné dílo. Základním leitmotivem je vyprávění o Petrově zázračném rybolovu na základě Lukášova evangelia z něhož rozvíjí autor svůj předobraz toho, jak má vypadat skutečná církev, čímž kritizuje tehdejší církevní poměry

Související články

Externí odkazy

Osobní nástroje