Opus Dei

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Opus Dei (celým oficiálním jménem Prelatura Svatého kříže a Opus Dei) je osobní prelatura Katolické církve, jejímž posláním je hlásat poselství, že „všichni, i laici, jsou povoláni ke svatosti skrze každodenní řádný život a dobře vykonávanou práci“, a poskytovat jim k tomu nezbytnou pomoc spočívající ve formaci a duchovním vedení.

Opus Dei založil v roce 1928 španělský katolický kněz sv. Josemaría Escrivá. Definitivní a kompletní schválení Svatého stolce obdrželo v roce 1950 od papeže Pia XII. a současný právní status osobní prelatury získalo v roce 1982 od papeže Jana Pavla II. V roce 2009 Opus Dei působilo v 90 zemích a zahrnovalo téměř 90 tisíc členů, z toho cca 70 % žijících běžným světským a rodinným životem a 30 % celibátních, žijících zpravidla v centrech Opus Dei (z toho téměř 2000 kněží).

Hlavním posláním Opus Dei je formace a duchovní vedení laiků, vyučování a rozvoj spirituality aplikované na všední každodenní život. Za tímto účelem pořádá duchovní cvičení a vzdělávací kroužky a produkuje duchovní literaturu a videonahrávky. Členové Opus Dei se vedle osobní charitativní a sociální činnosti podílí na provozu univerzit a ubytoven pro studenty, škol, nakladatelství, center technického a zemědělského vzdělávání. Školy úzce spjaté s Opus Dei se vyznačují vynikající pověstí, zejména pak Navarrská univerzita v Pamploně, která patří k nejprestižnějším školám světa.

Opus Dei je často popisováno jako jedna z nejkontroverznějších institucí Katolické církve. Podle autorů, kteří se touto organizací podrobně a seriózně zabývali (především Vittorio Messori a John Allen), je ovšem většina nejtěžších kritik a obvinění vůči němu založena buďto na vyložených výmyslech a pomluvách, nebo na přehánění a zobecňování jednotlivých případů, často souvisejících s nevyhnutelnými selháními nezkušené vznikající organizace, nebo na odmítání regulérních projevů katolické víry, která neváhá jít i proti duchu doby.

Obsah

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Literatura vzešlá přímo z Opus Dei
Seriózní literatura zvenčí v češtině a slovenštině
Pamflety, sbírky pomluv a jiný škvár v češtině a slovenštině
  • Šifra mistra Leonarda (v románové i filmové podobě)
  • Noam Friedlander: Co je Opus Dei (orig. What is Opus Dei, 2005)
  • Véronique Duborgel: Útěk z pekla Opus Dei (orig. Dans l'enfer de l'Opus Dei)

Reference

Osobní nástroje