Opati z Cîteaux

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Opatství Cîteaux bylo založeno v roce 1098 jako beneditinská fundace skupinou poustevníků a reformních benediktinských mnichů v čele se sv. Robertem z Molesme. Klášter Cîteaux se stal mateřským klášterem Cisterciáckého řádu. Každoročně se v něm v září scházela generální kapitula a jeho opat byl zároveň generálním opatem řádu.

Opatství bylo zrušeno v roce 1791 za francouzské revoluce. Na konci 19. století bylo obnoveno trapisty, kteří se od cisterciáků oddělili krátce před tím. Trapisté považují své opatství za pokračování původního opatství.

Opati z Citeaux (1098-1791)

Trapističtí opati z Citeaux (od 1898)

Osobní nástroje