Odorik z Pordenone

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Blahoslavený Odorico Mattiussi (cca 1286 Pordenone - 14. leden 1331 Udine), známý též jako Odorik z Pordenone či Oldřich Čech z Furlánska, byl italský františkánský misionář a cestovatel českého původu. Byl prvním Evropanem, který navštívil Lhasu a mluvil s dalajlámou. Je považován za zakladatele tibetské katolické komunity.[1]

Z cestopisného hlediska jsou za nejvýznamnější považovány jeho cesty v oblasti Velkých Sund, Číny a Tibetu. Cestopis, který po návratu z cest nadiktoval, byl ve své době srovnatelně slavný jako Milion Marca Pola, oproti němuž byl ovšem přesnější a střízlivější.

3. července 1755 jej papež Benedikt XIV. blahořečil, jeho památka je připomínána 14. ledna.[2] Pohřben je v Udine, část ostatků se nachází ještě v kostele bl. Odorika z Pordenone, který byl vybudován v jeho rodném Pordenone.

Obsah

Dílo

Jeho cestopis, původně psaný latinsky, vyšel česky dvakrát, v obou případech byli překladateli František Gel a Rostislav Kocourek:

  • Já bratr Oldřich Čech z Furlánska; Lidová demokracie, Praha 1962)
  • Cesta do říše Velkého chána (1316 – 1330); Kvasnička a Hampl, Praha 1998; ISBN 80-902330-0-7

Odkazy

Externí odkazy

Literatura

  • Jiří Martínek, Miloslav Martínek: Kdo byl kdo - světoví cestovatelé a mořeplavci; Libri, Praha 2003; ISBN 80-7277-206-6 (str. 378-380)

Poznámky a reference

  1. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15501
  2. http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=4381
Osobní nástroje