Obléhání Plzně husity

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Desetiměsíční obléhání katolické Plzně husity (14. červenec 1433 - 8. květen 1434) je klíčové střetnutí husitských válek, které zásadně podrylo moc a jednotu radikálních husitů a připravilo cestu k bitvě u Lipan.

Nejenže husité nedokázali Plzeň dobýt a utrpěli u ní těžké ztráty: jejich zásobovací sbory utrpěly v září 1433 katastrofální porážku u bavorského Hiltersriedu a dlouhodobé soustředění radikálních sil u Plzně a s nimi související rozklad radikální strany a úpadek její prestiže umožnil tzv. panské jednotě ovládnout obě města pražská. Tváří v tvář těmto katastrofám a bez naděje na brzké dobytí města, kterému umírnění husité poskytli čerstvé zásoby, muselo být obležení zrušeno.

Triumf katolických obránců a s ním související katastrofální neúspěchy husitů rozložily soudržnost a ochotu ke spolupráci mezi jednotlivými radikálními proudy husitů, podryly autoritu klíčových vůdců husitského hnutí (včetně samotného Prokopa Holého) a prohloubily spory mezi radikály a umírněnějšími kališníky.

Bitva u Lipan, v níž byly hlavní síly radikálů tři týdny po ukončení obléhání rozdrceny, pak zajistila, že se radikální strana už nikdy nevzpamatovala.

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje