Nunzio Galantino

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mons. Nunzio Galantino (* 16. srpna 1948) je emeritní sídelní biskup diecéze Cassano all'Jonio v Calabrii (Itálie) a sekretář Italské biskupské konference. Svými názory se spíše řadí k liberálně orientovanému episkopátu, který schvaluje a podporuje homosexualismus, potraty a eutanázii.

Obsah

Životopis

Narodil se roku 1948 v městě Cerignola. Vystudoval teologii v Arcibiskupském kněžském semináři v Benevento v Campanii v letech 1968-1972. Na kněze byl vysvěcen 23. prosince 1972. Roku 1974 ukončil postgraduální studium filosofie na Barské univerzitě. V letech 1972 - 1977 působil jako vicerektor v kněžského semináře ve městeču Foggia v Apulii a jako asistent italské Katolické akce. V roce 1974 se stal profesorem v Arcibiskupském kněžském semináři v Benevento, přičemž post zastával až do roku 1977. Od roku 1977 působil jako farář ve farnosti sv. Františka z Asissi v Cerignole. Zároveň zastával funkci biskupského vikáře pro pastorační péči, kulturu a další vzdělávání. Od roku 1977 byl taktéž profesorem antropologie na Teologické fakultě pro Jižní Itálii. V roce 2004 se stal hlavou Národní služby pro vyšší studium teologie a náboženské vědy při Italské biskupské konferenci (CEI).[1]

Biskupem jej jmenoval papež Benedikt XVI. 9. prosince 2011 biskupem diecéze Cassano all'Jonio a svěcení přijal 25. února 2012 v Cerignole kardinálem Angelem Bagnascem. Při té příležitosti sdělil, aby peníze, které věřící a další představitelé měli v úmyslu vynaložit na dárky pro něj k této slávě, raději věnovali na péči o chudé a nezaměstnané. Z počátku namísto v biskupském paláci přebýval v místním kněžském semináři a odmítal zcela služby sekretáře a osobního řidiče. Dokonce požádal věřící, aby jej namísto obvyklého titulu "Vaše excellence" jej oslovovali familiárně jako "Don Nunzio".[2]

30. prosince 2013 jej papež František jmenoval prozatimním sekretářem CEI[3] a zároveň při té příležitosti napsal ve svém listu adresovaném věřícím Galantinovy diecéze, v němž je "požádal o povolení" , zda-li si smí půjčit jejich biskupa. Napsal: Vím, že nebudete rádi, že on je takto odebrán a já rozumím."[4] Dříve než takto opustil svou diecézi, Galantino se zeptal, zda-li by nemohl souběžně plnit svůj nový post souběžně s funkcí biskupa.[5] Noviny Corriere della Serapopsaly galantinské jmenování jako výběr někoho, kdo se o jmenování neuchází a dodaly, že jeho jmenování zároveň rozchod s předchozími papeži, kterým je především politický přístup k CEI, které se odráží ve Františkově důrazu na 'pastorační činnost' a naznačili též případná očekávání jmenování biskupa Galantina jako předsedy CEI.[6] 26. března 2014 mu následně papež udělil trvalé jmenování (pro celé funkční období).[7]

Postoje a stanoviska

Galantino se ve svých postojích zcela rozchází s morálním učením Církve a namísto hlásání evangelia již jednou ukázal, že jsou pro něj důležitější sociální témata než morálka. V květnu 2014 tak například bylo oznámeno, že jménem italské biskupské konference, sdělil florencijskému deníku La Nazione, že chce církevním představitelům otevřít oči v pohledu na k různým otázkám. Řekl: Moje přání pro italskou církev je, aby byla schopna bez jakýchkoliv tabu naslouchat argumentům hovořícím ve prospěch ženatých kněží, eucharistii pro rozvedené a homosexuality. Biskupové celého světa jsou podle něj uzpůsobeni diskutovat učení Církve o těchto otázkách na mimořádném synodu, který se koná v říjnu 201č v Římě, který zároveň má odeslat dotazníky pro zpětnou vazbu do každé diecéze. Biskup Galantino zároveň řekl, že církev v investovala příliš mnoho času do řešení otázek týkajících se svatosti života možná na úkor jiných důležitých otázek. Tím však ještě nepobouřil tolik, jako když se vyjádřil k tématu potratů a eutanázie, když řekl, že církev se až příliš moc na tyto témata soustředila a to prý není správné, protože ve středu by naopak měl být celý život, který se neustále mění. Kromě toho si dovolil dodat, že se neztotožňuje s výrazem těch, kteří se modlí za odvrácení zla potratů před jednotlivými klinikami, ale spíše s mladými lidmi, kteří namísto tohto protestu se angažují v otázkách změny životního stylu, práva na zdraví a práci.[8][9]

Poznámky a reference

  1. Pontifical Acts - 9 December, Vatican News, 9. prosince 2011 [cit. 26.5.14].
  2. Allen Jr., John L.: "The top five under-covered Catholic stories of 2013", National Catholic Reporter, 3. ledna 2014 [cit. 26.05.14].
  3. "Nomina del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana", Rinunce e Nomine, Holy See Press Office, 30. prosince 2013 [cit. 26.05.14].
  4. viz poznámka 2
  5. "Vaticano, il nuovo segretario generale della CEI è Monsignor Nunzio Galantino", Cerignola La Viva, 30. prosince 2013 [cit. 26.05.14].
  6. Melloni, Alberto: "Nunzio Galantino Segretario Cei meno Politica e più Religiosità". La Corriere della Sera, 2. ledna 2014 [cit. 26.05.14].
  7. http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/03/26/0211/00471.html
  8. Hannah Roberts: Bishop calls for Church to listen to calls for Communion for divorcees, The Tablet, 13. května 2014 [cit. 26.05.14].
  9. Radomír Malý: Sekretář Italské biskupské konference napadá obránce nenarozeného života, Institut sv. Josefa, 26. května 2014 [cit. 26.05.14].


Odkazy

Externí odkazy

Osobní nástroje