Nový zákon

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Nový zákon je sbírkou náboženských knih křesťanské Bible, který je završením Božího zjevení člověku v osobě Ježíše Krista a působení jeho dvanácti učedníků (apoštolů), kteří na základě Kristova velkého misijního příkazu odcházejí do světa šířit jeho radostnou zvěst (evangelium)[1]

Nový zákon obsahuje celkem 27 knih. Jejich základní dělení je na:

  1. Evangelia (4)
  2. Apoštolář (Skutky apoštolů a 21 apoštolských listů)
    • 14 listů apoštola Pavla
    • 7 listů katolických (List sv. Jakuba, dva sv. Petra, tři sv. Jana a jeden sv. Judy)
  1. Apokalyptická literatura (reprezentuje ji Zjevení Janovo)

Jednotlivé novozákonní knihy

Evangelia

Doporučujeme též článek Evangelium


Apoštolář

Apokalyptická literatura

Reference

  1. Srov. Mt 28,16-20; Mk 16,14-20; Lk 24,44-49; Jan 20,21.
Osobní nástroje