Nejvyšší tribunál Apoštolské signatury

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Nejvyšší tribunál Apoštolské signatury (lat. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal) je nejvyšším soudem římskokatolické církve a současně též nejvyšším orgánem církevní justiční správy a správního soudnictví. V jejím čele stojí prefekt (obvykle kardinál), dále je zde sekretář Signatury (auditor sanctissimi), který je zároveň právním poradcem papeže. Současným prefektem je arcibiskup Dominique Mamberti.

Signatura neřeší běžné spory a odvolání, ty přísluší odvolacímu tribunálu Svatého stolce, kterým je Římská rota. Signatuře přísluší mimo jiné:

  • řešit jurisdikční spory mezi církevními tribunály a dikasteriemi
  • prošetřovat administrativní rozhodnutí ordinářů a dikasterií
  • prošetřovat odvolání proti rozsudkům Římské roty, v nichž byla první instancí

Proti rozsudku Signatury není odvolání.

Osobní nástroje