My jsme církev

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

My jsme církev či Wir sind Kirche je mezinárodní hnutí odstartované stejnojmennou peticí rakouských katolíků, která byla zveřejněna v roce 1995 akterou v německé jazykové oblasti podepsalo 2,3 milionu lidí.[1] Hnutí představuje konglomerát liberálního pseudokatolicismu a liberálního protestantismu, hlásí se k němu ale i nevěřící. Cílem hnutí je reforma římskokatolické církve v intencích ultraliberálních výkladů druhého vatikánského koncilu. Články podporující hnutí a hlásající jeho názory v českém prostředí vycházejí např. na ChristNetu či Getsemanech, kde je publikuje např. Jiří G. Kohl.[2]

Krom prezentace svých požadavků se hnutí staví nepřátelsky ke katolické hierarchii a konzervativnímu a tradičnímu katolicismu. V posledních letech například útočilo na papeže Benedikta XVI. v souvislosti se zrušením exkomunikací biskupů FSSPX[3] a se sexuálními a pedofilními aférami Katolické církve.[4] Současný papež Benedikt XVI. ještě jako kardinál ohodnotil požadavky hnutí jako „pokus léčit symptomy, přičemž ale zásadní problém krize církve a krize v církvi zůstává bez povšimnutí“[5] a zamítl či zpochybnil všechny jeho dílčí požadavky.

Obsah

Petice a hnutí

Petice, která odstartovala hnutí, vytyčila pět hlavních požadavků:

 1. Výstavba církve v duchu bratrství požaduje rovnoprávnost věřících a právo věřících ovlivňovat výběr svých biskupů.
 2. Plné zrovnoprávnění žen včetně připuštění žen ke kněžství.
 3. Svoboda volby mezi celibátní a necelibátní formou života, tedy zrušení povinného celibátu kněží.
 4. Pozitivní hodnocení sexuality jako důležité součásti Bohem stvořeného a chtěného člověka, což zahrnuje i zmírnění církevních odsudků antikoncepce a homosexuality.
 5. Radostná zvěst, nikoli hrozby znamená více solidarity a lidskosti, zejména ve vztahu k marginalizovaným skupinám v církvi (např. rozvedení či kněží, kteří uzavřou sňatek).

Později tyto požadavky doplnily ještě podpora a aplikace radikálního pojetí ekumenismu.

Mezi signatáři petice je mnoho významných osobností veřejného života, včetně řady problematických teologů (např. Eugen Drewermann, Bernhard Häring, Gotthold Hasenhüttl, Hans Küng). Hnutí má největší ohlas v německy mluvící oblasti, nicméně existují i jeho odnože v několika dalších zemích a spolupracuje s celou řadou dalších organizací náležících do sféry „liberálního pseudokatolicismu“. V USA hnutí deklaruje jako svoji členskou organizaci např. i propotratovou organizaci Catholics for Choice.[6]

Odkazy

Externí odkazy

Reference

 1. http://www.we-are-church.org/youth/docu/indexde.htm
 2. http://www.christnet.cz/magazin/autor.asp?autor=jgk
 3. http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3178
 4. http://aktualityhvezd.wordpress.com/2010/03/12/hon-na-papeze-a-na-cirkev/
 5. http://www.getsemany.cz/node/775
 6. http://we-are-church.org/us/members.html
Osobní nástroje