Moralistický omyl

Z Katopedia

Verze z 10. 12. 2010, 18:02; Dezidor (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Moralistický omyl (či klam) je označení pro postoj, který na základě toho, že něco v rámci lidské společnosti morálně špatné, vyvozuje, že to nemůže být součástí lidské přirozenosti. Jde o odvozování deskriptivních závěrů z čistě normativních premis. Termín začal razit biolog Bernard Davis.[1]

Jeho opakem je naturalistický omyl.

Reference

  1. Davis BD (1978). "The moralistic fallacy". Nature. 1978 Mar 30;272(5652):390.
Osobní nástroje