Mladí křesťanští demokraté

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mladí křesťanští demokraté (MKD, v letech 1998-2004 Junior klub křesťanských demokratů) byli zapsaný spolek mladých konzervativně a křesťansky orientovaných lidí ve věku 15–35 let, který spolupracoval s KDU-ČSL. Jeho hlavní činností byla podpora lidoveckých volebních kampaní a pořádání vzdělávacích akcí.[1]

MKD hrála do jisté míry roli mládežnické organizace KDU-ČSL, pročež se jejím členům rovněž někdy (nepřesně) říkalo Mladí lidovci (od října 2012 se však toto pojmenování používá pro nově založenou konkurenční organizaci, která je rovněž blízká KDU-ČSL).[2] Zahrnovalo však v menší míře i křesťany, kteří nebyli KDU-ČSL příliš nakloněni, a celkově bylo výrazně konzervativnější a částečně i pravicovější a euroskeptičtější než mateřská strana, což vedlo ke stupňujícím se konfliktům, jejichž vyjídřením bylo nakonec i založení mnohem konformějších a vůči KDU-ČSL služebnějších Mladých lidovců, které MKD v roli mládežnické lidovecké organiazce postupně nahrazovali, až je z ní téměř zcela vytlačili.

Poslední předseda spolku Benjamin Činčila se ujal funkce s vizí sjednocení s Mladými lidovci, které se mu podařilo zrealizovat v roce 2021, čímž Mladí křesťanští demokraté zanikli a jejich členstvo dílem odešlo, dílem se rozpustilo v Mladých lidovcích.

Obsah

Historie

Rok Členstvo
1998 396
2001 120
2003 205
2004 299
2005 457
září 2006 607
březen 2008 707
leden 2010 694
listopad 2013 616
březen 2015 548


Vzniku celostátní organizace předcházel vznik různých místních lokálních lidoveckých "junior klubů", k němuž docházelo postupně v roce 1997. 16. května 1998 pak vznikl jejich sloučením Junior klub křesťanských demokratů, který fungoval jakožto sdružení členů a příznivců KDU-ČSL a byl součástí organizačních struktur strany, se kterou uzavřel 5. září téhož roku smlouvu o spolupráci. Organizačně bylo sdružení koncipováno jako zastřešující organizace vysoce autonomních krajských sdružení a mělo zprvu charakter studentského sdružení.[3] V roce 1998 MKD vykazovali 396 členů.

V roce 1999 došlo k oficiální registraci Junior klubu coby občanského sdružení pod jménem Mladí křesťanští demokraté, tento název se ale začal v organizaci a v KDU-ČSL užívat až v roce 2004. Smyslem registrace bylo jednak větší osamostatnění sdružení, jednak rozšíření možností žádat o finance. Ne všichni členové s tímto krokem souhlasili a mnoho z nich poté organizaci opustilo (v roce 2001 sdružení vykazovalo 120 členů), což mělo i rozsáhlé organizační dopady.

V roce 1998 existovaly krajské organizace ve všech krajích, ovšem po osamostatnění sdruženi v roce 1999 došlo k rozsáhlým turbulencím - některé krajské organizace zanikaly pro nedostatek členů a nulovou činnost, jihočeská se navíc dočasně odštěpila. Situaci navíc zkomplikovala reforma územě samosprávních celků realizovaná v roce 2000, která vedla k následné územní restrukturalizaci organizace. Faktická celostátní působnost MKD, reprezentovaná funkčními krajskými organizacemi ve všech krajích, byla obnovena v roce 2006. V září tohoto roku organizace vykazovala 607 členů.

Formální oddělení MKD mělo i nepříjemné dopady na spolupráci s KDU-ČSL, která nelibě nesla zejména snahu MKD se osamostatnit a přijímat vlastní politická stanoviska. Díky tomu vázla i spolupráce dohodnutá výše zmíněnou smlouvou a v roce 2004 byla ze strany KDU-ČSL konstatována neplatnost smlouvy. Nová byla uzavřena 14. prosince 2007, přičemž ale již nebyla pro MKD tak výhodná - například potvrdila sice právo účasti vrcholných představitelů MKD na zasedáních vrcholných lidoveckých orgánů a na sjezdech, ale omezila jejich hlasovací práva.

Organizace i nadále vykazovala výrazný růst počtu členů (v březnu 2008 707 členů), tento trend byl přerušen v roce 2009, kdy se několik desítek členů s MKD rozešlo v důsledku podpory Miroslava Kalouska a jeho TOP 09 (rozštěpení MKD tedy okopírovalo rozkol v KDU-ČSL). Mezi odchozími byl například šéf středočeské krajské organizace Jan Jakob.[4]

V komunálních volbách v roce 2010 MKD poprvé ve své historii postavili vlastní kandidátku do zastupitelstva - v obci Dolní Bojanovice.[5][6] Získali 10,7 % hlasů a jeden mandát v 15členném zastupitelstvu[7][8], načež vytvořili koalici s KDU-ČSL (7 madátů).

Během konání krajského shromáždění jihomoravské krajské organizace MKD v Dolních Bojanovicích 9. září 2011 došlo během volby předsednictva k roztržce mezi brněnskou místní organizací a organizací hodonínskou, kterou reprezentoval celostátní a krajský předseda Petr Jurčík. Brněnská a spolu s ní i blanenská organizace sdružení následně jednání shromáždění na protest proti údajné netransparentnosti volby opustila a žadali zjednání nápravy. K té však i přes několik pokusů nedošlo a v září 2012 členové brněnské organizace založili nové sdružení Mladí lidovci a začali se profilovat jako nový junior klub KDU-ČSL, se kterou následně uzařeli i smlouvu o spolupráci. MKD je od té doby ve vleklé krizi napříč celým sdružením, která se mj. projevuje úbytkem členské základny.

Sdružení se v současnosti těší podpory lidoveckého poslance Josefa Uhlíka, kterého MKD podpořila v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 a který se do sněmovny dostal s 9,45% přednostních hlasů (předběhl lídra č.2 Jaroslava Klašku)[9]

Po volbách do Evropského parlamentu spolek slavil úspěch, když se europoslancem stal někdejší místopředseda MKD Královéhradeckého kraje a člen KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.[10]

Vztahy s KDU-ČSL

Sdružení hraje roli jakési mládežnické organizace KDU-ČSL, s níž má od 14. prosince 2007 uzavřenou smlouvu o spolupráci,[11] která dává představitelům MKD právo účasti a poradního hlasu na vrcholných shromážděních KDU-ČSL. Ve stanovách sdružení je též uvedeno, že členové MKD nemohou být členy jiné strany, než je KDU-ČSL. Mnozí mladí křesťanští demokraté jsou členy KDU-ČSL, mezi jinými též Marian Jurečka, místopředseda strany od roku 2010, Helena Šustrová, místopředsedkyně strany od 2010, David Macek, místopředseda strany v letech 2006-2010 a další.

Navzdory úzkému propojení se v minulých letech řada mladých křesťanských demokratů dívala na KDU-ČSL značně kriticky, vytýkali jí především malé nadšení až rezignaci v boji o křesťanské hodnoty a podporu projektů a zákonů, které nepovažují za slučitelné s křesťanskými a konzervativními postoji, viz např. Jakub Kříž[12], Mária Pešeková[13], Matyáš Zrno[14], či Ignác Pospíšil[15].

Vztahy mezi vedením KDU-ČSL a MKD se nejprve dočasně zlepšily poté, co se v listopadu 2011 stal předsedou KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, v roce 2012 se ale velice zhoršily poté, co vznikli Mladí lidovci a KDU-ČSL zrušila z její strany dlouhodobě nedodržovanou smlouvu, která MKD zaručovala exkluzivitu spolupráce se stranou a finanční podporu na její činnost. Ke špatným vztahům velice přispěly i výpady generálního sekretáře KDU-ČSL Pavla Hořavy proti MKD a jejich předsedovi Petru Jurčíkovi na Krajském sjezdu jihomoravské organizace KDU-ČSL na jaře 2013.[16][17][18] Konflikt nakonec skončil smírem podepsáním memoranda na sjezdu lidové strany v Olomouci v červnu 2013[19] a podepsáním nové smlouvy o spolupráci mezi KDU-ČSL a MKD.[20]

Názorové střety

Mezi vedeními KDU-ČSL a MKD došlo v minulosti k několika střetům, zpravidla postavených na tom, že MKD otevřeně kritizovala ve svých oficiálních usneseních některé dílčí aspekty politiky KDU-ČSL.

V roce 2000 kritizoval Celostátní výbor MKD nominaci Jaroslava Kopřivy na post lídra Čtyřkoalice a otevřeně tak podpořil Cyrila Svobodu v jeho vnitrostranickém boji s křídlem vedeným Janem Kasalem. To řadu Kasalových lidovců silně rozhořčilo: jednak to považovali za nevhodný vnější zásah do vnitřních záležitostí KDU-ČSL, jednak to bylo v rozporu s tehdy platnou smlouvou o spolupráci, podle které mělo MKD svá oficiální veřejná vyjádření s KDU-ČSL konzultovat, což se v tomto případě nestalo.

V roce 2006 nejprve MKD ostře odmítlo plán Miroslava Kalouska na koalici s ČSSD podporovanou od KSČM, což žádné větší napětí nevyvolalo, neb v tomto s MKD souhlasila drtivá většina strany a Kalousek byl rychle přinucen k rezignaci. Něco jiného ale bylo, když později předsednictvo MKD ostře kritizovalo nominaci Heleny Třeštíkové na post ministryně kultury za KDU-ČSL s poukazem na její protikatolické vystupování a podporu registrovaného partnerství. Někteří představitelé MKD v čele s Matyášem Zrnem navíc zároveň s tímto zkritizovali některé představitele strany, především pak Jiřího Čunka. Následná roztržka vedla k odložení podpisu nové smlouvy o spolupráci, k němuž tak došlo až v prosinci 2007, po nástupu nového vedení MKD. Během roku 2007 také vedení MKD několikrát pro změnu podpořilo Jiřího Čunka proti útokům tisku ohledně „vystěhování vsetínských Romů“ a „údajné úplatkářské kauzy“ a vyjádřilo přání, aby setrval ve funkci.

Další velkou kritiku KDU-ČSL ze strany MKD představuje usnesení Celostátního výboru MKD ze 30. listopadu 2008, které ostře odsoudilo podporu, které se od ministrů KDU-ČSL dostalo návrhu zákona o specifických zdravotních službách, který rozšiřoval přístup k potratům, a požadovalo, aby strana dosáhla stažení zákona ze Sněmovny.[21]

Na přelomu let 2009 a 2010 došlo k názorovému střetu mezi MKD a Sdružením žen KDU-ČSL v otázce zavedení povinných kvót pro ženy na kandidátkách.[22][23] V této souvislosti je poměrně ironické, že předsedkyně SŽ KDU-ČSL Marie Jílková prosazující kvóty byla zároveň členkou MKD.

5 programových bodů

Když KDU-ČSL ve volbách v roce 2010 vypadla ze Sněmovny, schválil CV MKD dokument 5 programových bodů, jak vrátit KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny[24], který požadoval návrat ke konzervativní křesťanské politice a trvalé soustředění se na 5 základních programových oblastí:

 • podpora tradičního (na kvalitu zaměřeného), církevního a domácího školství
 • jednoznačný boj proti euthanasii, potratům, registrovanému partnerství a adopcím dětí homosexuálními páry
 • tvrdý boj proti kriminalitě a drogám
 • boj proti masové imigraci a radikálnímu islámu
 • podpora tradiční rodiny

Dokument byl po svém svém zveřejnění ostře napadán lidovci stranícími dosud nepříliš neúspěšnému modelu dalšího "rozkračování strany". Řady členů MKD se velmi dotklo poředevším, když místopředsedkyně Šojdrová, dočasně vedoucí stranu, označila tento dokument, řádně schválený CV MKD, za "nedostatečně prodiskutované stanovisko některých členů MKD", které bere na vědomí, ale nechce komentovat.[25] Předseda Petr Jurčík to ve své reakci odmítl a ironicky opáčil, jestli může v opačném gardu zásadní usnesení CV KDU-ČSL, např. o volebních koalicích, rovněž považovat za názory části členů, kterého si nemusí všímat.[26] Spor byl připomenut během mimořádného sjezdu KDU-ČSL v listopadu 2010, na němž se Michaela Šojdrová neúspěšně pokoušela o post předsedy, přičemž její kandidatuře to rozhodně neprospělo.

Na celostátním sjezdu MKD, který proběhl na konci října 2010, byl dokument schválen v podobě rozšířené o šestý bod, kladoucí důraz na boj s ekonomickou krizí založený na myšlence sociálně tržního hospodářství.[27]

Pravidelné akce

Další akce

 • Tzv. pro-life víkendy - víkendová pásma přednášek a diskusí na pro-life témata. První takovou akcí byl Strmilovský pro-life víkend v roce 2009, na kterou navázal Vyšebrodský pro-life víkend, který poprvé proběhl v září 2013.

Vztahy s ostatními organizacemi

Na vnitrostátní úrovni existuje rozsáhlá spolupráce MKD s různými domácími konzervativními organizacemi, především pak s Mladými konzervativci, Mladou občanskou platformou, Občanským institutem, Hnutím Pro život ČR a Akcí D.O.S.T., s nimiž MKD často spolupracují při přípravě svých vzdělávacích akcí či demonstrací.

Na mezinárodní úrovni je MKD členem Mladé evropské lidové strany (YEPP). Existují velmi úzké vztahy se slovenskými mládežnickými organizacemi, především s KDMS, Mladými KDS a Novou generáciou, a také s německou Junge Union.

S vyddělenými členy MKD, kteří dnes tvoří sdružení Mladí lidovci navázalo MKD dialog v březnu 2013, kdy jim předseda Jurčík adresoval Velikonoční výzvu. Na jejím základě pak došlo k jednání, jehož cílem měla být případná bližší spolupráce a snaha o případné budoucí znovusjednocení. K tomu však ještě doposud nedošlo.

Kritiky a ocenění

Zejména od odhlasování dokumentu 5 programových bodů, jak vrátit KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny jsou Mladí křesťanští demokraté opakovaně ostře napadání a kritizováni liberálními a levicovými komentátory (kupř. Lukáš Jelínek a Vladimíra Dvořáková).[31] Naopak pozitivního hodnocení se jim dostává od konzervativních komentátorů, jako jsou např. Ferdinand Peroutka, Jr.[32], kterého se MKD také veřejně zastala, když vůči němu uplatňovala Česká televize na svých zpravodajských blozích cenzuru z toho důvodu, že psal kriticky o Prague Pride v letech 2012 a 2013.

Představitelé MKD

Předsedové MKD

V úřadu Jméno
19981999 Jiří Šopek
19992002 Jana Adamcová
20022006 David Čermák
2006 - 2009 Jakub Kříž
2009 - 2014 Petr Jurčík
2014 - 2016 Jan Málek
2016 - 2018 Jan Gregor
od 2018 Benjamin Činčila

Předsednictvo

Struktura organizace

Po hlavním předsednictvu existují ještě nižší jednotky, kterými jsou krajské a místní organizace. Krajské organizace dle stanov existují v hranici samosprávných krajů České republiky a mají své vlastní předsednictvo. Z krajských organizací jsou doposud činné následující:

Odkazy

Související články

Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová
Historie Dějiny KDU-ČSL - Klerikalismus - Křesťanskosociální unie - Obrodný proud v Československé straně lidové - Čtyřkoalice
Předsedové Jan Šrámek - František Šabata - Alois Petr - Josef Plojhar - Antonín Pospíšil - Rostislav Petera - František Toman - Zbyněk Žalman - Josef Bartončík - Josef Lux - Jan Kasal - Cyril Svoboda - Miroslav Kalousek - Jiří Čunek - Pavel Bělobrádek
Předsednictvo KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (předseda) - Marian Jurečka (místopředseda) - Jan Bartošek - Klára Liptáková - Roman Línek - Zuzana Roithová - Pavel Hořava
Osobnosti strany Adolf Klimek - Helena Koželuhová - Adolf Procházka - František Hála - Josef Šamalík - Rostislav Sochorec - Libor Ambrozek - Josef Šolle - Petr Pithart - Ludvík Hovorka - Pavel Svoboda - Tomáš Zdechovský - Stanislav Juránek - Jiří Mihola - David Macek - Jakub Kříž
Související Církevní restituce v České republice - Mladí křesťanští demokraté - Mladí lidovci - Pochod pro rodinu - Pochod pro život v České republice - Euthanázie - Křesťanská demokracie - Lidová demokracie (deník)


Externí odkazy

Literatura

Reference

 1. MKD svým členům nabízí především možnost vzdělávání, diskuze jak mezi sebou, tak s představiteli veřejného života, ale také společenské a sportovní aktivity. Pomáhá různými způsoby stranu reprezentovat mezi mládeží, především v období předvolebních kampaní. , viz: Petr Krňávek: Mladí křesťanští demokraté
 2. Viz http://www.mladilidovci.cz/
 3. viz: Petr Krňávek: Mladí křesťanští demokraté, str. 11
 4. http://www.mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2009062301
 5. http://www.mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2010090501
 6. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/174586.aspx
 7. http://aktualityhvezd.wordpress.com/2010/10/16/mkd-ziskala-v-dolnich-bojanovicich-107-hlasu/
 8. http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/grafika/2010/10/13/komunalni-volby-2010-vysledky/#volby-region-id=586137
 9. http://volby.cz/pls/ps2013/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=11&xstrana=11&xv=2&xt=3
 10. MKD má poprvé v historii svého europoslance, web Mladikd.cz, 25. květen 2014 [cit. 26.05.14].
 11. http://www.kdu.cz/default.asp?page=311&idr=135&IDCl=21912
 12. viz např. Jakub Kříž: Co na lidoveckém sjezu nezaznělo
 13. viz např. Mária Pešeková: Quo vadis, KDU-ČSL? in Te Deum 3/2009, str. 10-11
 14. např. Matáš Zrno KDU-ČSL 2009: Poslední odysea?, viz http://www.virtually.cz/?art=18490
 15. Ignác Pospíšil: např. Sjezd KDU-ČSL aneb Sebevražedné tendence in ChristNet.cz 2. června 2009 nebo Proč KDU-ČSL opouští Sněmovnu in Aktuality Duší a hvězd 30. května 2010
 16. http://cirkev.wordpress.com/2013/05/22/mladi-krestansti-demokrate-se-ohrazuji-proti-utokum-ze-strany-kdu-csl/
 17. Lidovci se hádají se svými mládežníky. Jsou prý moc křesťanští, Parlamentní listy, 31. května 2013 [cit. 10.02.14].
 18. Předsednictvo KDU-ČSL nesdílí názor přednesený generálním sekretářem P. Hořavou na Krajské konferenci KDU-ČSL JMK, web MKD, 23. května 2013 [cit. 10.02.14].
 19. http://mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2013060901
 20. http://mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2013060902
 21. http://www.mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2008112601
 22. http://www.mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2009122001
 23. http://www.kdu.cz/default.asp?page=510&idr=10327&IDCl=29590
 24. http://www.mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2010062801
 25. Vratislav Dostál: Možnosti a limity strany lidové in Deník Referendum, 10. července 2010
 26. http://petrjurcik.blog.idnes.cz/c/147397/Kdyz-pohrobci-kopou-do-budoucnosti-KDU-CSL.html
 27. http://www.mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2010110101
 28. první dva roky s Hnutím Pro život ČR, druhý pochod pod záštitou Pavla Bělobrádka, třetí pod záštitou kardinála Duky
 29. http://www.prolife.cz/?a=71&id=805
 30. http://aktualityhvezd.wordpress.com/2011/04/22/vysledky-literarni-souteze-cena-sokratova-bolehlavu/
 31. http://denikreferendum.cz/clanek/4737-moznosti-a-limity-strany-lidove
 32. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/134837-vrati-se-lidovci-do-snemovny/
Osobní nástroje