Ministrant

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Ministrant (z lat. ministrare - sloužit) je světský služebník, který asistuje knězi při bohoslužebných úkonech.

Církev klade na ministranty a jejich výchovu velký důraz, neboť především z jejich řad vycházejí noví kněží. Ministrant má dávat najevo nejen vzorem ve zvládání liturgických úkonů, ale také ve své víře v Boha. Ministrantská služba je vznešená, posvátná, je to služba rozmnožující Boží milosti, služba Pánu a přeneseně i služba věřícímu lidu.[1]

Povinností každého ministranta je dokonale znát liturgické obřady, kterých je účasten, ovládat názvosloví liturgických předmětů a rouch, umět mít sladěné veškeré pohyby, gesta a viditelná znamení spolu s ostatními. Kromě toho, že dobře zvládá pomyslné "ars ministrandi", musí též umět být knězi při liturgii k dispozici i v závažnějších případech (přinesení chybějících komponent, podání knihy, kapesníku apod.)

Existují spolky ministrantů, ministrantské akce a ministrantské časopisy (např. v České republice časopis Tarsicius).[2] V minulosti fungovalo na našem území hnutí Legio angelica, které se však od jeho násilného zániku v roce 1948 nepodařilo nikdy obnovit. V zahraničí jsou ministrantská hnutí úspěšnější. Tzv. Coetus internationalis ministrantium, vede svou činnost v několika státech Evropy a pořádá pravidelně jednou za pět let poutě ministrantů do Říma.[3]

Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius, sv. Dominik Savio a sv. Štěpán Prvomučedník, v Polsku a oblastech, kde působí jezuité je pak mimořádně populární ještě sv. Stanislav Kostka.

Obsah

Ministrant při tridentské liturgii

Ministrant při NOMu

Odkazy

Externí odkazy

Skupiny

Poznámky a reference

  1. [1]
  2. http://www.tarsicius.cz/
  3. Benedikt XVI. se setkal s 53 tisíci ministrantů ze 17 zemí Evropy - ministranti.signaly.cz
Osobní nástroje