Michal Altrichter

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Doc. Dr. Michal Altrichter, SJ, Th.D (* 19. června 1965, Nový Jíčín, ČSSR) je český římskokatolický duchovní jezuitského řádu a superior klášterní komunity v Olomouci, vysokoškolský pedagog na Katedře pastorální a spirituální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Je autorem celé řady publikací z oblasti filosofie a spirituální teologie.

Obsah

Životopis

Pochází z Nového Jíčína, kde absolvoval základní i středoškolské vzdělání. V letech 1984 - 1989 absolvoval kněžský seminář v Litoměřicích. Roku 1985 tajně vstoupil k jezuitům. Po Sametové revoluci, kdy se mohl přiznat ke své řádové příslušnosti a mohl tak být uvolněn z diecézní duchovenské správy, vykonal v letech 1991 - 1993 interní doktorské studium na Leopoldo-Franzenově univerzitě v Innsbrucku u prof. Emmericha Coretha. Jako absolvent studia obdržel na této universitě licenciát z filosofie, který mu však byl v ČR nostrifikován na doktorát (Dr.). Od roku 1993 zde vyučoval na Katedře filozofie předmět Dějiny filosofie. V roce 1996 odešel na další studia teologie do Spolkové republiky Německo (především Mnichov, Berlin, Karlsruhe) a rok strávil také na Pontifikální teologické fakultě v Cagliari v Sardinii (1997). V letech 1998 - 1999 studoval obor Teologie v interním doktorandském programu na Papežské Gregoriánské univerzitě. Studium ukončil obhajobou disertační práce La religiosita di Leoš Janáček. Od roku 1999 pak působí až dodnes jako odborný asistent na Katedře pastorální a spirituální teologie, kde se specializuje především na Teologickou antropologii a spirituální teologii. Roku 2004 se habilitoval prací "Pneumatikos" a "psýchikós" ve spirituální teologii. Příspěvek z pohledu teologie narativní. Od roku 1999 působí jako předseda v redakční radě nakladatelství Refugium a pracuje v olomoucké jezuitské instituci Centrum Aletti. Hojně přednáší na mnoha akademických institucích u nás i v zahraničí.

Vedle akademické činnosti působí také v duchovní správě. V letech 1993 - 2006 byl rektorem kostela Panny Marie Sněžné a studentským kaplanem.

Roku 2009 debutoval básnickou sbírkou Vítězný domov, která je souborem mediativních mariánských básní.

Z díla

  • Božské srdce - teologická reflexe (2002)
  • Duchovní a duševní (2003)
  • Příručka spirituální teologie (2007)
  • Vítězný domov (2009) - poezie
  • Archanděl Michael - Dynamický obhájce života (2009)
  • Studijní texty ze spirituální teologie IV. (2010)
  • O českých teologických současnících (2011)
  • Krátké dějiny křesťanské spirituality (2013)

Zajímavosti

Je tvůrcem myšlenky studentských Velehradů - týdenní akce pro české a moravské studenty a studenty-absolventy, konané každý rok na jaře v prostorách bývalého jezuitského kláštera na Velehradě.[1]

Poznámky a reference

  1. http://studentskyvelehrad.webnode.cz/products/michal-altrichter/

Odkazy

Literatura

  • POJSL, Miloslav,(red.), Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. 20 let od jejího obnovení, Velehrad 2010, s. 143 - 144. ISBN 978-80-86157-30-6

Externí odkazy

Osobní nástroje