Michael Špaček

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
P. Michael Špaček v Hamiltonech (2012)

P. dr. Michael Špaček je moravský římskokatolický duchovní, biritualista a vysokoškolský učitel na CMTF UP v Olomouci.

Obsah

Profesní životopis

Narodil se 11. listopadu 1950 v Brně. V letech 1968-1973 vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci[1] .Na kněze byl vysvěcen roku 1976 v Praze. V letech 1990 - 1994 studoval na Papežském východním ústavu (PIO) v Římě, kde získal licenciát východních teologických věd. Od roku 1994 je odborným asistentem na katedře pastorální a spirituální teologie, kde působí jako externí vyučující spirituality křesťanského východu a liturgiky byzantského obřadu.

Od srpna 2014 působí jako farář římskokatolické farnosti Mikulčice, kde tak navázal i na činnost svého spolubratra-biritualisty P. Františka Kozára.[2][3]

Duchovenská činnost

Publikační činnost

Podrobnější seznam na stránkách Cyrilometodějské teologické fakulty.

Monografie

 • Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje 1910-1948, Olomouc: Refugium 2011, 205 s., ISBN 978-80-7412-099-2.
 • Poznání Boha a veškeré skutečnosti podle Tomáše Špidlíka, Olomouc: Refugium 2018, 319 s., ISBN 9788074122828

Příspěvky v odborných sbornících

 • Kajícnost v teologii východní církve, in: Svátost pokání a smíření, Želiv 1999, str. 17-30.
 • Krátká historie českých překladů byzantské liturgie, in: Řeckokatolický kalendář, Praha 2007, vydal Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, s. 33-38.

Příspěvky v časopisech

 • Střelné modlitby v pozůstalosti ctihodné Marie Elekty a v tradici církve, in: Karmel 1(1999)7-13.
 • Nanebevzetí Panny Marie ve východních církvích, Tradice a slavení , in: Teologické texty 5(2000)184-187.
 • Duch svatý a jeho tajemné působení, in: Karmel 2(1998)2-5.

Literatura

 • Řeckokatolická církev v České republice - sborník u příležitosti 70 let řeckokatolické farnosti Brno, článek Svatá liturgie byzantského obřadu v Rajhradě, vydala Řeckokatolická farnost v Brně pro vlastní potřebu v roce 2007, s. 41.


Externí odkazy

Michal Špaček na univerzitě Paláckého v Olomouci

Reference

 1. Mezi jeho spolužáky patřili mj. pozdější olomoucký arcibiskup Jan Graubner, František Kozár nebo generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek.
 2. Ustanovení farářem viz ACTA CURIAE EPISCOPALIS BRUNENSIS, čj. BB-1366/14 (07/2014), s. 69.
 3. Z diecézního oběžníku - červenec 2014, farnost Milonice
Osobní nástroje