Meliton ze Sard

Z Katopedia

Verze z 16. 5. 2021, 07:36; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Meliton ze Sard byl biskupem v Sardách ve 2. století. Jeho současníci jej nazývali Velké světlo nebo Ten, který byl v celém svém chování pln Ducha svatého. Napsal kolem roku 170 apologii císaři Marku Aureliovi, ze které se nám dochovaly jen fragmenty. Jejím hlavním tématem je vztah Církve a státu a sociálně-kolegiální přístup císařství vůči křesťanství.

Dílo

  • Apologia - zachovaly se pouze fragmenty

Z dalších děl víme pouze názvy:

  • O Velikonocích
  • O vtělení
  • O Církvi
  • O dni Páně
  • O stvoření
  • O křtu
  • O démonech
  • O vtělení
  • Šest knih výtahů ze Zákona a proroků

Z dalších děl se podařilo častečně zkompletovat Melitonova kázání. Roku 1940 se nalezl řecký kodex obsahující kázání o Kristově utrpení. Další kázání byla nalezena v roce 1970.

Osobní nástroje