Matthäus Quatember

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Prof. P. Matthäus Georg Quatember O.Cist. (1. květen 1894 Sacherles, Jižní Čechy - 10. únor 1953 Řím, Itálie) je český cisterciácký kněz a církevní právník německého původu, generální prokurátor Cisterciáckého řádu (1934-1950), titulární opat z Clairvaux (1945-1953) a generální opat Cisterciáckého řádu (1950-1953).

Obsah

Život

Narodil se jako Georg Quatember v Sacherles (dnes Kamenná) u Trhových Svinů. V roce 1914 vstoupil cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a při obláčce přijal řeholní jméno Matthäus. Jeho noviciát započal 26. července. V letech 1915-1919 studoval na Canisianu v Innsbrucku a po dokončení studia byl v Českých Budějovicích vysvěcen na kněze.

Byl kaplanem v Malšíně (1919-1922) a Horní Stropnici (1922-1923) a poléze novicmistrem vyšebrodského kláštera (1923-1925). Od roku 1925 pokračoval ve studiích nejprve v Praze a posléze v Římě na Gregorianě a nakonec i Angelicu, kde promoval summa cum laude v roce 1929 coby doktor církevního práva.

V roce 1930 získal profesuru v oboru církevního práva a od té doby působil v Římě. V roce 1934 se stal generálním prokurátorem cisterciáckého řádu, v úřadu byl opakovaně potvrzován až do své volby generálním opatem. Od roku 1936 byl konzultorem vatikánské Kongregace pro řeholníky. V roce 1945 jej papež Pius XII. jmenoval titulárním opatem v Clairvaux. Opatskou benedikci přijal v následujícím roce v římské basilice Sv. Kříže.

Roku 1950 se účastnil řádové generální kapituly, na které byl zvolen generálním opatem celého cisterciáckého řádu. Vybudoval sídlo pro řádovou kurii v Římě na Aventinu a měl řadu dalších velkých plánů, nicméně jeho zdraví se začalo prudce zhoršovat. Propukla u něj rakovina žaludku, které podlehl v Římě 10. února 1953.

Pohřben byl dle svého přání v cisterciáckém opatství Poblet v Katalánsku.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje